KLN berichten juni 2018


Status
Niet open voor verdere reacties.
Ronald

Ronald

Moderator
Medewerker
KLN logo


Algemene Ledenvergadering KLN
De komende Algemene Leden Vergadering is op zaterdag 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris. Graag bij de aanmelding vermelden of u gebruik wil maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.

De vergaderstukken staan op de website onder Verenigingsinfo / Bondsvergadering.

Erkenning Muskuseend in de kleurslag Eksterbont parelgrijs
Per 3 mei 2018 het KLN bestuur een positieve reactie gegeven op het voorstel van de Standaardcommissie Sectie Sier- en Watervogels om de Muskuseend in de kleurslag: eksterbont parelgrijs te erkennen. Dit betekent dat deze kleurslag bij de Muskuseenden met ingang van heden officieel erkend is.

Vakantie KLN-ringenbureau
Van 20 juli tot en met 11 augustus 2018 genieten de mensen die het KLN-ringenbureau behartigen van hun welverdiende vakantie. In deze periode worden daarom geen ringen uitgeleverd.
Wij verzoeken vanwege deze reden tijdig uw ringen te bestellen.

Ronald Tiemes, secretaris

Wettelijk Leewiekverbod
Vanaf 1 januari 2018 is de Nederlandse wet van kracht geworden, die het leewieken van vogels volledig verboden maakt.

In de Wet Dieren staat, dat het verboden is om vogels die NA 1 JANUARI 2018 EN IN NEDERLAND GEBOREN ZIJN te leewieken, geleewiekt te houden, geleewiekt te transporteren, geleewiekt te koop aan te bieden en geleewiekt te ruilen.
Ondanks overleg met het ministerie, met het team diergezondheid, met het team dierenwelzijn is het door het KLN bestuur, door verschillende andere organisaties waaronder: Aviornis, NBVV, Levende have, NWPP en de ornithologische werkgroep niet gelukt om het leewiekverbod uit de wet of met enige aanpassingen in de wet te krijgen.
Vogels afkomstig uit andere lidstaten, die voor of na 1 januari 2018 in die andere lidstaten gefokt en geboren en daar rechtmatig zijn geleewiekt mogen wel aan het publiek worden tentoongesteld. Daarbij is proberen het verbod te omzeilen door een Nederlandse vogel in een andere lidstaat te laten leewieken niet toegelaten.

Leewieken is het amputeren van het buitenste vleugellid (waaraan de lange slagpennen groeien). Hierbij is het belangrijk dat het duimpje blijft zitten. Slechts 1 vleugel wordt geleewiekt, zodat de vogels uit balans raken bij een poging tot opvliegen.
Het is gewoon toegestaan om dieren die na 1 januari 2018 geboren zijn tentoonstellen, echter mogen deze niet zijn geleewiekt.

Als KLN en haar Standaardcommissie sier- en watervogels hebben we de mogelijkheden gecreëerd om ongestraft gekortwiekte vogels ten toon te stellen. Kortwieken of knippen van de vleugel betekent dat van één vleugel een groot deel van de slagpennen afgeknipt wordt. Hier zullen de keurmeesters dus tijdens hun beoordeling niet op straffen.

Kortwieken dient elk jaar direct na de rui te gebeuren om opvliegen te voorkomen. Het totaal verwijderen van slagpennen heeft geen zin, omdat deze direct weer compleet aangroeien. Alleen het afknippen van stukken slagpennen is zinvol om het vliegen (ofwel het evenwicht) te verstoren. Het afknippen is verder wel pijnloos en vergelijkbaar met het knippen van onze nagels.

Wanneer er bij u controles uitgevoerd worden door de NVWA en/of andere overheidsinstanties, willen wij graag op de hoogte gehouden worden en zullen we bij eventuele problemen mede ondersteuning bieden.
Tevens zijn we met andere bonden in overleg om toch nieuwe inzichten omtrent het verantwoord houden van sier- watervogels bespreekbaar te maken bij de nieuwe Minister van Landbouw en Visserij.

Harry Arts, dierhouderij aangelegenheden.
 
NCF News Bot

NCF News Bot

Moderator
Medewerker
Je moet eerst inloggen of registreren om dit antwoord te kunnen zien.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Vergelijkbare onderwerpen

Ronald
Reacties
1
Bekeken
475
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
762
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
519
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
585
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
297
NCF News Bot
NCF News Bot
Top