KLN berichten juli 2016


Status
Niet open voor verdere reacties.
Ronald

Ronald

Moderator
Medewerker
Kln tr

Adviezen en instructies m.b.t. RHD(2)
KLN heeft begin mei een bericht naar alle verenigingssecretarissen gestuurd om de konijnenfokkers te adviseren hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD en de 2 variant. Dat is het enige zekere advies wat wij geven kunnen.
Nu wordt ons gevraagd hoe te handelen met tatoeëren en jongdierendagen. Als de dieren gevaccineerd zijn, geeft dat in alle gevallen voldoende bescherming.
RHD komt al ongeveer 30 jaar voor, het nieuwe type 2 is al zo’n 3 jaar in Nederland. De laatste maanden is extreem veel aandacht gegeven aan deze besmettelijke ziekte, die acuut optreedt en veel sterfte geeft.

Omdat de beide varianten al langer voorkomen en toen ook geen speciale maatregelen werden genomen, is er nu ook geen reden tot paniek. Hokbezoeken, jongdierdagen en tentoonstellingen kunnen daarom gewoon doorgaan. Wie zekerheid wil, laat zijn dieren vaccineren, want de ziekte wordt door allerlei oorzaken verspreid zoals o.a. insecten.
Omdat de ziekte zo acuut optreedt, kan er tot een dag voor het evenement het bezoek of zelfs het evenement zelf nog afgelast worden.
Elk contact met besmette fokkerijen moet vermeden worden als uw konijnen niet gevaccineerd zijn.

Via de tatoeëertang kan natuurlijk ook de besmetting overgedragen worden. Daarom na ieder konijn de tang en nummers goed ontsmetten met alcohol (ethanol 70 %) of methanol spiritus) of een ander desinfectiemiddel (bijv. Virkon S) en na elke fokker de handen goed met desinfecterende zeep wassen.
Tatoeëerders zijn meestal ook konijnenfokkers en hebben nu met alle ophef niet graag veel vreemde konijnen op hun erf. Doe daarom het tatoeëren bij een kippenfokker of bij de betreffende konijnenfokkers thuis.

De RHD varianten zijn geen meldingsplichtige dierziekten en daarom geldt van overheidswegen geen vervoersverbod en ook geen vaccinatieplicht.
Als tentoonstellingsbestuur kunt u wel eisen dat alle ingezonden konijnen minimaal 14 dagen voor aanvang van tentoonstelling zijn gevaccineerd tegen RHD(2). De dierenarts kan een entverklaring afgeven, die op alle bijeenkomsten met uw konijnen getoond kan worden.

Nationaal, provinciaal en raskampioen
Het KLN prijzensysteem is veranderd en meer Europees gericht. Dat wil zeggen dat op bondsshows, provinciale shows en Nationale shows de winnaars van een ras op die betreffende shows nationaal, provinciaal en raskampioen worden en van KLN daarvoor passende prijzen ontvangen. Datzelfde geldt ook voor grote kleurslagen. KLN vraagt de showorganisaties van de genoemde shows en de keurmeesters deze terminologieën te hanteren.
Zie voor het volledige prijzenschema het KLN jaarboek of de Almanak.

Noordshow van vier naar drie dagen
De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging
in hun vergadering van 19 mei jl. hebben besloten de duur van de Noordshow
met een dag in te korten.
Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag donderdag
en dat de show geopend is voor het publiek van donderdag t/m zaterdag (op donderdag voor een deel).
Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers,
contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op
het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en
alles wat daarmee te maken heeft.
Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris
van de Noordshow, de heer Jaap Solle.

Keurmeester Berta van der Meer gestopt
Keurmeester dwerghoenders en Serama’s Berta van der Meer uit Oostworld-Scheemda is om gezondheidsredenen per 1 januari 2016 gestopt. Berta was keurmeester sinds 2013. Het is heel spijtig dat Berta haar keurmeesterschap moest opgeven.

Keurmeester Piet van Foeken overleden
Op 26 mei 2016 is A-keurmeester konijnen Piet van Foeken uit Lemmer overleden. Piet was 75 jaar en keurmeester sinds 1993. Met Piet van Foeken is een gedreven docent en aimabel keurmeester heengegaan.

Oud-keurmeester Jan van Someren overleden
Op 31 mei 2016 is oud-keurmeester Jan van Someren uit Maarheze op 85 jarige leeftijd overleden. Jan was ca. 40 jaar keurmeester en was zo’n 15 jaar geleden om gezondheidsredenen gestopt.

EE Beirat en Sparte Geflugel
Janny Hermans maakte voor ons als lid van de Beirat für Tiergesundheit und Tierschutz van de Entente een verslag van het congres van 4 t/m 8 mei in Vössendorf/Wenen.
Beirat
Postduiven zijn op een eerder tijdstip uit de AI-regelgeving gehouden, zodat men ermee kon blijven vliegen. Voorstel prof.dr. Schille: Bij een uitbraak van AI worden alle duiven uit de voedingsmiddelketen genomen, zodat ze geen last hebben van de maatregelen omtrent AI. Het is wel vervelend dat de commerciële houders van duiven voor duivenvlees hier dan ook last van hebben. Ze moeten dan zorgen dat hun duiven niet meer in de voedselketen terecht komen.
Evaluatie Metz
Volgens Schille een incompetent tentoonstellingsbestuur, dat teveel zelf wilde regelen en niet luisterde naar zijn medewerkers. Ze deden voorkomen alsof alles goed geregeld was en vroegen geen hulp. Deze hulp is pas op het laatste moment op gang gekomen door een enorme hoeveelheid werk van de Franse Bonden, de EE en o.a. Andy Verelst.
Op ALV vertelt de Franse voorzitter dat eigenlijk het hele complex was afgehuurd. Eén maand voor EE show deelde het zalencentrum hen mee dat ze een hal minder kregen. Daarom hadden de jeugdshow en landenstands minder plaats. Ook stond er eerst een grotere tent voor de hoenders. Deze werd echter afgebroken en ging terug naar Duitsland. Toen moest men halsoverkop andere tenten regelen. Deze waren minder geschikt als tentoonstellingsruimte.
Schille beschouwt het als een provocatie dat er in de voorruimte van de hallen een voliere met naakthalseenden is opgesteld. Naakthalseenden zijn net als naakthalzige zijdehoenders niet erkend door EE en mogen niet op EE show staan.
Vraag van Janny: was het aantal dieren niet te groot? Er was namelijk aanvankelijk gerekend op 30.000 dieren en het bleken er uiteindelijk bijna 40.000 te zijn.
Schille: Nee. Normaal zitten dieren ook wel eens in tenten. Normaliter is dit geen probleem, maar hier was de ventilatie (condens) en verlichting een probleem.
De controle op verkoop en omwisselen van dieren (om beter dieren te kopen) was volstrekt onvoldoende.
Leewieken in Europa
Gedomesticeerde watervogels mogen net als in Nederland niet geleewiekt worden. Uitzondering voor enkele gedomesticeerde rassen kent met alleen in Nederland.
Oorspronkelijke watervogels en siervogels mogen nog geleewiekt worden in o.a. Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk. in Kroatie mogen niet gedomesticeerd dieren soms geleewiekt worden, maar mogen niet geshowd worden (diskwalificatie).
Landen waar leewieken niet meer is toegestaan zijn Nederland (va. 1-1-2018) en Denemarken.
Tierschutz in Zwitserland
Doet op dit moment een onderzoek naar oriëntaalse meeuwtjes en andere duivenrassen met zeer korte snavels.
De postduivensport ligt onder vuur: 1) duiven willen eigenlijk niet zover en zo vaak vliegen. 2) Je DWINGT deze dieren tegen hun wil om te vliegen, want je brengt ze naar verre oorden en dan zijn ze gedwongen om terug te vliegen. 3) de uitval van dieren kan vrij groot zijn.
Skinny en Baldwin cavia
Schille blijft tegen elke nieuwe verliesmutatie (deletiemutatie). Hij vindt dat alles wat al honderden jaren bestaat (zoals kortsnaveligheid bij duiven) zich heeft bewezen en moet blijven.
Alle nieuwe rassen en variaties zoals naakthalszijdehoenders moeten we als EE niet willen.
Tegenwerpingen van Peter Supuka en Janny Hermans helpen niet. Schille blijft in zijn mening volharden. Skinny's en naakthalszijdehoenders zullen NIET op een EE show erkend worden. De landen zijn natuurlijk vrij zelf te bepalen wat ze op hun eigen shows doen.
Volgende Europashows
2018 Denemarken, Herning: www.europaschau2018.eu
2021: zou in Duitsland zijn. Leipzig heeft zich echter teruggetrokken vanwege medewerkersgebrek.
2024 zou in Oostenrijk zijn, maar Oostenrijk heeft aangeboden nu 2021 te organiseren.
Nederland is gevraagd in plaats van 2027 nu de 2024 editie te organiseren
Preisrichtertagung 2017
Voor het EE keurmeesterscongres voor keurmeesters van gevogelte en sierduiven in 2017 is voor Nederland gekozen. De aanvraag die Spanje had gedaan voor 2017 is met algemene stemmen afgewezen.
Rasgebonden EE shows
18-19 /11-2017: Villers La Montagne (F): Haudan, Zwerg-Haudan, Faverolles, Deutsche Lachshuhner, Deutsche Zwerg-Lachshuhner, Mantes/ZwergMantes
25-26/11-2017: Epinal (F) Seidenhuhner + Ganze/Enten
8-9/4-2017: Verdun (F). Serama
1-3/12-2017: Enschede (NL): Nederlandse hoender en dwerghoenderrassen

Geri Glastra
Secretaris
 
Ronald

Ronald

Moderator
Medewerker
Je moet eerst inloggen of registreren om dit antwoord te kunnen zien.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Vergelijkbare onderwerpen

Ronald
Reacties
1
Bekeken
272
NCF News Bot
NCF News Bot
Ronald
Reacties
1
Bekeken
443
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
735
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
675
Ronald
Ronald
Ronald
Reacties
1
Bekeken
299
NCF News Bot
NCF News Bot
Top