Gewichten bij Cavia’s

326

Het vaststellen van gewichten van de cavia gekoppeld met de A-, B- en C klasse is al een aantal jaren gesprek van onderwerp binnen de caviaclub. Zeker toen er sprake was dat dit in de Europese caviastandaard gebruikt zou worden. Tijdens een jaarvergadering werd over dit onderwerp uitgebreid en soms hevig gediscussieerd. Afgesproken werd om te proberen alles eens in kaart te brengen, zodat er een beter overzicht tot stand zou komen. In vele landen is het gewicht de indelingsfactor voor de keuring.

Lees verder

Tekst: Femke Keyzer