• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten september 2016


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

RHD enten verplicht voor Tentoonstellingsdieren
Het KLN bestuur heeft besloten dat per 5 augustus 2016 alleen tegen RHD 2 gevaccineerde konijnen toegelaten worden op jongdierendagen en tentoonstellingen. Ruim honderd verenigingen waren bijeen op de extra Diertechnische vergadering van KLN op 1 augustus jl. Zij spraken zich bijna unaniem uit voor het enten van konijnen voor toelating op jongdierendagen en tentoonstellingen. Het KLN bestuur is dan ook blij dat dit besluit zo breed gedragen wordt. De ziekte RHD 2 grijpt momenteel zo snel en agressief om zich heen, dat praktisch alle konijnenfokkers het er over eens zijn, dat je niet meer om enten heen kunt.

De verplichting geldt alleen voor konijnen die op jongdierendagen en tentoonstellingen bijeen gebracht worden en alleen voor RHD 2. Wij adviseren echter met klem al uw dieren te laten vaccineren en ook tegen RHD 1.
De provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en betrokken speciaalclubs zijn al hierover geïnformeerd, met tevens het verzoek ook hun konijnenfokkers hierover in te lichten.
De plaatselijke verenigingen zijn gevraagd om het enten collectief te organiseren. We hebben met een aantal dierenartsen afspraken gemaakt over het collectief enten, zodat voor acceptabele kosten gevaccineerd wordt.
De vaccinatieverplichting zal in de vraagprogramma’s worden vermeld. Middels een entverklaring moeten de konijneninzenders aantonen dat hun konijnen gevaccineerd zijn tegen RHD 2. Vóór het inkooien geven zij hun entverklaring af aan het tentoonstellingssecretariaat. Op de website van KLN vindt u ook de entverklaring (in Word en PDF).
De entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft dan 7,5 maand geldig voor samenkomsten met uw konijnen. Dat is wel 1,5 maand langer dan de fabrieksgarantie, maar praktisch alle shows vallen binnen de 6 maanden, als vanaf augustus wordt geënt. De entstof werkt na 6 maanden ook nog na, zodat we dit voor die paar shows voldoende achten.
Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!
Het gerucht dat de konijnen onvruchtbaar worden door het vaccineren is absoluut onjuist.
Meer informatie en de actuele lijst van dierenartsen die collectief enten vindt u op de website van KLN onder Verenigingsinfo en u kunt daar ook de entformulieren downloaden.

Wie helpt RHD getroffen fokkers?
Van verschillende kanten is er al op aangedrongen, om door RHD getroffen fokkers te ondersteunen door aan hen fokdieren af te staan. Dit voorstel steunt het KLN bestuur van harte! Wellicht kunnen speciaalclubs een rol in spelen in de coördinatie daarvan.
Een paar waarschuwingen zijn echter wel op zijn plaats. U moet niet zomaar nieuwe gezonde dieren in de hokken doen, waarin dieren aan RHD gestorven zijn. Zorg dat die konijnen minimaal 10 dagen daarvoor gevaccineerd zijn, want het virus blijft tot 3 maanden in niet organisch materiaal in leven. De konijnen die de RHD overleefd hebben, scheiden tot wel 2 maanden het virus nog uit.
Denk verder heel goed na wat u doet, want het virus kan overal op uw erf aanwezig zijn.

Verbod op leewieken en kortwieken toestaan
Het Leewieken van vogels is zoals u weet, inmiddels verboden, maar er geldt een overgangsregeling, die eindigt op 1 januari 2018. Op het laatste jaarlijkse overleg op het Min. van EZ hebben wij nog gepleit om een uitzondering te maken voor sier en watervogels, maar dat is met de huidige politiek niet mogelijk.
Oorspronkelijke watervogels die geringd zijn met Nederlandse ringen van 2018 en later, mogen dus niet geleewiekt zijn. Dit geldt dan uiteraard ook voor de vijf gedomesticeerde eendenrassen, waarvoor het leewieken ook was toegestaan.
Met Nederlandse ringen geringde vogels van 2018 en later die toch geleewiekt zijn, worden uitgesloten van bekroning. Geleewiekte dieren uit landen waar het leewieken nog wel is toegestaan, krijgen een normale beoordeling. Dat geldt momenteel o.a. voor vogels uit België en Duitsland.
In het verleden was kortwieken voor tentoonstellingsvogels niet toegestaan. Omdat het leewieken straks niet meer toegestaan is, is ter compensatie daarvan het kortwieken met ingang van tentoonstellingsseizoen 2016/2017 al wel toegestaan voor de soorten en rassen, waarvoor nu het leewieken nog even is toegestaan. Voorwaarde is wel, dat het op de juiste wijze wordt gedaan. Na de (laatste) rui mogen aan één vleugel de grote slagpennen kort afgeknipt worden, echter niet getrokken!
In een artikel elders in deze uitgave van Kleindier Magazine, wordt e.e.a. in detail uitgelegd door de standaardcommissie sier en watervogels.

Indeling AOC dieren op tentoonstellingen
Omdat de AOC klasse een aparte klasse is met een eigen separaat prijzenschema, was de regel dat de AOC dieren separaat van de erkende klasse geëxposeerd moesten worden. Dat was ook een wens van enkele speciaalclubs, die heel kritisch zijn op nieuwe kleurslagen op hun ras.
Het aantal AOC dieren op een show is echter nog dermate klein, dat is besloten de tentoonstellingsorganisaties vrij te laten in het indelen van de AOC dieren. Nu is separaat én na de laatste erkende kleurslag van een ras toegestaan.

Duur voorlopige erkenning bij konijnen is verlengd
Het erkennen van een ras, kleurslag of variëteit kost veel tijd en energie, met name voor de standaardcommissie. Voor nieuwe fokproducten is in eerste instantie de AOC klasse ingesteld. In die klasse krijgt de nieuwe creatie ook een normaal predicaat. Vaak verdwijnt een nieuwe creatie weer na korte tijd en wordt zo niemand met onnodig extra werk opgescheept. Om dat idee te ondersteunen is de duur van de voorlopige erkenning verlengd naar drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van ten hoogste tweemaal één jaar.
Ook is afgesproken dat de standaardcommissie de erkenning van rassen, kleurslagen en variëteiten, die zelden of nooit worden geëxposeerd, in kan trekken. Indien deze gedurende drie opeenvolgende jaren niet ingezonden worden op de KLN bondstentoonstelling voor pelsdieren en de inzending niet uit ten minste vier konijnen bestaat en het te behalen resultaat is minder dan twee keer Zeer Goed (92-94,5 punten) en maximaal één keer Onvoldoende, dan kan de standaardcommissie daar consequenties aan verbinden.

Drie mogelijkheden om je op een show in te schrijven
Er zijn drie mogelijkheden om je dieren in te schrijven op een show:
- Als Nederlandse ingezetenen onder je eigen (natuurlijke) naam, zoals die is ingeschreven in het ledenregister van KLN. Zo worden de meeste dieren ingeschreven. Nederlandse ingezetenen die niet lid zijn van KLN, mogen niet inzenden op FB goedgekeurde shows;
- Als Nederlandse ingezetenen die tevens lid is van KLN onder de naam van een combinatie. De combinatieleden betalen naast hun persoonlijke lidmaatschapskosten gezamenlijk € 3,00 extra contributie. In de praktijk betalen zij minder inschrijfgeld vanwege maar één verplichte catalogus en eenmaal administratiekosten. Alleen de combinatienaam wordt in de catalogus vermeld en de gewonnen prijzen worden uitgereikt aan de combinatie;
- Buitenlandse ingezetenen die in het betreffende land als fokker geregistreerd staan bij de bond aldaar.
Uw inschrijfnaam moet kloppen met de aan het fokkersnummer gekoppelde naam. Namen die niet gekoppeld zijn aan een fokkersnummer zoals de naam van een stal (vaak gekoppeld aan de websitenaam) e.d. zijn niet toegestaan.
Buitenlanders die (ook) in Nederland lid zijn van een plaatselijke vereniging en van KLN, worden gezien als Nederlanders.

Sprekers gezocht?
De winteravonden komen er weer aan. Dan is er vaak behoefte aan een spreker voor uw verenigingsavonden. Bent u op zoek naar een spreker, kijk dan ook eens in de sprekerslijst op de website van KLN onder Verenigingsinfo.
Heeft u als vereniging goede ervaringen met iemand buiten deze sprekerslijst, wilt u dan zijn/haar naam en telefoonnummer doorgeven. Dan kunnen we de sprekerslijst uitbreiden.

Data Bondsvergaderingen 2016 -2017
Hieronder volgen de KLN vergaderingen voor het komende seizoen. U kunt er zo vast rekening mee houden.
De najaarsvergadering van de Raad van Advies is op 29 oktober 2016 om 09.30 uur in de Arendshof te Putten
De Diertechnische Raad en de voorjaarsvergadering van de Raad van Advies zijn op 25 februari 2017 in De Aker. Om 09.30 uur start de DtR en om 13.30 uur de RvA.
De Algemene Ledenvergadering van KLN is op 17 juni 2017 om 10.00 uur, ook weer in De Aker te Putten

Informatie van RHD getroffen konijnenfokkers
KLN wil graag meer inzicht krijgen in het aantal getroffen konijnenfokkers door RHD(2) en de sterfte onder de dieren. Daar hebben we uw medewerking voor nodig.
Als uw dieren slachtoffer zijn geworden van RHD(2), dan verzoeken wij het volgende te melden bij onze portefeuillehouder Showondersteuning en Kwaliteitszorg, Jan Renes:
- Aantal gestorven dieren.
- Aantal dieren dat de besmetting heeft overleeft.
Tel: 0525-652340, e-mail: showondesteuning@kleindierliefhebbers.nl

Geri Glastra
Secretaris a.i.
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Juni 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top