• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten september 2014


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif
Veel myxomatose bij konijnen
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus, dat we het meeste in de nazomer en de herfst aantreffen. Bij een besmet konijn zie je dat het eerst aan zwellingen op de kop en de snuit. Er is vaak snot en door de zwelling van de neus ontstaat een hoorbare ademhaling en benauwdheid. Er kan ook een longontsteking ontstaan. Andere symptomen zijn gezwollen oogleden, vaak met pus, dikke oren en zwelling rond de anus en het geslachtsdeel. Eten en drinken worden steeds moeilijker en praktisch altijd leidt de ziekte binnen twee weken tot de dood.

Myxomatose wordt van de wilde konijnen overgebracht naar de huiskonijnen door muggen en vlooien. Ook direct contact met een besmet konijn kan gevaarlijk zijn. De incubatietijd is 5 tot 14 dagen.
De overlevingskansen, ook als er een intensieve behandeling gestart wordt, zijn zeer klein (ca. 10%). Vanwege de langdurige en nare lijdensweg die het zieke dier te wachten staat, wordt meestal snel tot een euthanasie besloten.
Hoe kunnen we deze ziekte voorkomen? Allereerst alle contact met wilde konijnen in de tuin voorkomen. Muggen kunnen bestreden worden door fijnmazig gaas of klamboes rond de kooi te bevestigen. Plaats bijvoorbeeld ook enkele vleermuiskasten rond de woning en rond het konijnenhok. De Nederlandse vleermuizen vangen effectief de muggen weg in de avond en in de nacht. Overdag vangen de zwaluwen de muggen weg. Daarom is aan te raden zwaluwen te laten broeden in de konijnenschuur. Verder geen emmers en potten met water laten staan en dek regentonnen af, zodat muggen er geen eitjes in kunnen leggen of doe een paar druppels afwasmiddel in het stilstaande waters, zodat de muggenlarven zich niet kunnen ontwikkelen. Zeer belangrijk is om alle konijnen, ook de binnenkonijnen, te laten vaccineren. Een goed vaccin zowel voor myxomatose als RHD is Nobivac Myxo-RHD dat een werkingsduur heeft van 1 jaar. Daarnaast zijn goede vaccins, die alleen tegen myxomatose bescherming geven, de Lyomyxovax en de Dervaximyxo sg33. Overleg met uw dierenarts voor een goed entschema.

Buitenlandse keurmeesters
Volgens het TT reglement par. 4 lid 6 is het toegestaan om buitenlandse keurmeesters te contracteren. Deze moeten in het vraagprogramma worden vermeld met naam, het thuisland en de rassen die ze volgens planning gaan keuren. Buitenlandse keurmeesters moeten voldoen aan de volgende criteria:
1. De buitenlandse keurmeester moet lid zijn van een bij de Enten¬te Européenne (EE) aangesloten organisatie en in het bezit zijn van een door die organisatie verstrekte keurlicentie.
2. De buitenlandse keurmeester moet bevoegd zijn de rassen te keuren die hem in Nederland ter keuring worden aangeboden.
3. Indien het een keurmeester van buiten de EE betreft (b.v. USA), dan moet zijn bekwaamheid door de organisatie van dat land over¬tui¬gend worden aange¬toond.
4. De buitenlandse keurmeester moet vóór de keuring in Nederland op de hoogte zijn of worden gebracht met de gang van zaken op de Nederlandse tentoon¬stellin¬gen. Hij moet:
- de Nederlandse standaardeisen kennen en dien¬over¬eenkomstig kunnen keuren.
- de beoordeling in het Nederlands op de beoorde¬lings¬kaarten kunnen (laten) plaatsen.
- het Nederlandse predikaatstelsel kennen en kunnen hante¬ren.
Na het vastleggen van een buitenlandse keurmeesters moet om een schriftelijke bevestiging worden gevraagd, dat zij de betreffende keuring hebben aangenomen.

KLN Boeken in het Pluimveemuseum
De FK heeft haar boeken nog voor de fusie van de NKB en NHDB overgedragen aan die bonden en de NBS. De boeken die aan de NKB zijn overgedragen, zijn helaas nooit in het bezit van KLN gekomen, de hoenderboeken van de NHDB wel. Deze ca. 325 boeken zijn opnieuw geïnventariseerd en geregistreerd en middels een bruikleencontract overgedragen aan het Pluimveemuseum in Barneveld.
De boekenlijst staat op onze website. Het is een indrukwekkende lijst met zelfs boeken uit eind 1800. De boeken worden niet uitgeleend, maar u kunt ze na afspraak met het pluimveemuseum (tel. 0342-400073, dhr. Schelling) wel ter plaatse inzien er eventueel wat kopieën van maken. Dit is neen service die het Pluimveemuseum u graag biedt als u het museum bezoekt.

Tekeningen en aquarellen van Van Gink in het Pluimveemuseum
Ook de ca. 1400 tekeningen en aquarellen van Van Gink van KLN zijn middels een bruikleencontract aan het Pluimveemuseum overgedragen. Het museum heeft de mogelijkheid van brand en inbraakvrije opslag. Het museum heeft ook al de nodige jaren de 88 aquarellen van Van Gink die eigendom zijn van de Stichting Pluimveebelangen in bruikleen, zodat nu een belangrijk deel van de kunstwerken van Van Gink bij elkaar zijn. De tekeningen worden alleen voor tentoonstellingsdoeleinden in het museum gebruikt.

Oproep Commissie Dierenwelzijn en wetgeving
KLN wil een commissie Dierenwelzijn en Wetgeving samenstellen. Personen die zich willen inzetten voor het welzijn van dieren zijn makkelijker te vinden dan leden die zich met plezier en interesse verdiepen in de huidige wet en regelgeving inzake onze KLN dieren. Wij zitten te springen om samenvattingen waarin ook de verbanden gelegd zijn of de beoordeling van de gevolgen van nieuwe wetten en regelgeving.

Oproep aan fokkers van hoenders of dwerghoenders in een grote stad
Het blad Landleven wil graag een reportage maken van een fokker die zijn dieren in een grote stad houdt. Gezocht wordt dus naar een fokker die zijn dieren echt in de binnenstad houdt en niet in een buitenwijk.
We zijn al geruime tijd naar zo’n fokker op zoek, maar helaas zonder succes. Graag komen we in contact met zo’n fokker die representatief zijn dieren houdt en daarbij ook een aardig verhaal heeft. Wie wil zich melden?

Alex Ploeg omgekomen
Door de vliegtuigramp met de MH17 op 17 juli bij Hrabove in Oekraïne is ook Dr. Alex Ploeg omgekomen. Alex was werkzaam bij Divebo en in die hoedanigheid gespecialiseerd in de wetgeving rond de hobbydieren. Ook in Brussel wist hij goed de weg. Wij verliezen in Alex een kundig en tactisch persoon, maar ook een fijn mens.

Tatoeëren van konijnen, geboren in maanden oktober t/m december
Dieren geboren in oktober, november en december mogen sinds enkele jaren ook worden getatoeëerd, maar conform het besluit in de ALV 2014 met het jaarcijfer van het daarop volgende jaar.
Deze dieren krijgen in het oor het maandcijfer 01 en u begint weer met volgnummer 01. Voor de in die drie laatste maanden geboren dieren gebruikt u een nieuwe tatoeëerlijst.
Voorbeeld:
1. Geboren in september 2014: 4GR-901 enz.
2. Geboren in oktober t/m december: 5GR-0101 voor het eerste dier van uw vereniging in oktober.
3. Als het laatste dier geboren in oktober bijv. nr. 5GR-0160 heeft, dan wordt het eerstvolgende dier in november getatoeëerd met 5GR--0161 enz.
De 0 (nul) voor het maandcijfer betekend dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december is van het voorgaande jaar. De dieren die in januari geboren worden, krijgen gewoon het maandcijfer zonde de 0 ervoor.
De aldus getatoeëerde dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.
De keurmeester die deze dieren te keuren krijgt, weet als er een 0 (nul) voor het volgnummer staat, dat dit een dier van de maande oktober t/m december van het voorgaande jaar is.
Dit systeem wordt elders in Europa al jaren toegepast en functioneert daar naar volle tevredenheid.

Rectificatie KLN berichten juni 2014
In het verslag van de RvA van 1 maart jl. is vermeld, dat in de rondvraag door PA Drenthe een voorstel is ingediend voor het wijzigen van het tatoeëren van de konijnen die in de maanden oktober t/m december worden geboren. Na verder overleg binnen onze bond en gekeken hebbende, hoe dit in het buitenland gebeurd, heeft het KLN bestuur een ander voorstel aan de ALV voorgelegd (zoals hierboven omschreven) en dat is ook aangenomen. De PA Drenthe vindt in het aangenomen bestuursvoorstel zo weinig terug van haar oorspronkelijke voorstel, dat zij haar naam niet verbonden wil zien aan het uiteindelijk aangenomen voorstel. Wij verzoeken u derhalve daar de naam van PA Drenthe te schrappen.

Geri Glastra

Keurmeester worden bij KLN
Keuren is leuk en gezellig, je bent met dieren bezig. Je ontmoet veel andere mensen en doet leuke en gezellige contacten op. Om keurmeester te worden, heeft KLN speciale opleidingen voor keurmeesters.
Voor de afdeling veren van KLN is tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hiervoor een nieuw reglement aangenomen.
Nieuw hierbij is dat voorafgaande aan de opleiding tot keurmeester er een intake gesprek plaatsvindt en het niet meer nodig is om 5 jaar een fokkerskaart van KLN te hebben, maar is 3 jaar voldoende. Maar het belangrijkste verschil zit in de opleiding zelf. De cursist krijgt een intensievere begeleiding zoals dat al bij de haren gebruikelijk was en hierdoor kan de totale opleiding tot volledig bevoegd keurmeester verkort worden. Dit wordt bij de hoender- en dwerghoenderkeurmeester-opleiding bereikt door niet meer voor alle rassen apart een examen af te nemen, maar dat diverse rassen nu gekoppeld zijn tot groepen en men voor zo’n groep in één keer examen aflegt. Een ander belangrijk verschil met de oude situatie is, dat aanstaande hoender- en dwerghoenderkeurmeesters, voordat voor de eerste keer examen afgelegd wordt, de kleurslagen door middel van 5 modules behandeld worden. Deze modules vinden plaats tijdens de cursusdagen, welke worden gehouden op de 1e zaterdag in april en op de 1e zaterdag in oktober. Ook wordt er een examen over kleurslagen afgelegd.
Daarnaast zijn expert momenten nieuw in de opleiding. Tijdens de opleiding zullen keurmeesters, die veel weten over bepaalde rassen en/of kleurslagen gevraagd worden, om hun kennis aan de nieuwe keurmeesters over te dragen. Dit kan tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde dag, maar kan ook plaatsvinden tijdens een tentoonstelling. Ook zullen de nieuwe keurmeester gebruik kunnen maken van mentoren/coaches.
Al met al denken we dat dit een enorme verbetering is en de nieuwe keurmeester er veel minder alleen voorstaat.
Nadere informatie is te vinden op de website www.kleindierliefhebbers.nl
Voelt u ervoor om keurmeester te worden en de nieuwe opleiding tot keurmeester voor hoenders/dwerghoenders/Serama’s of oorspronkelijke duiven of sier- of watervogels te volgen of heeft u vragen over de nieuwe opleiding, neem dan contact op met:
Johan Albada
Vriezenveenseweg 13, 768 DR Vroomshoop
Tel: 0546-647107 of 06-20894057
johan@albada.eu
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Juni 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top