• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten november 2017


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.328
Reacties
8.977
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
KLN-logo.jpg

Inleveren tatoeëerlijsten
Alle verenigingen die konijnen tatoeëren moeten minimaal eenmaal per kwartaal de tatoeëerlijsten naar het merkenbureau opsturen, ook als u in die periode geen konijnen tatoeëert.
Het adres van het merkenbureau is:
mevr. L. de Gooijer-Pranger, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer
E-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
Helaas kunnen wij geen prijzengeld uitbetalen als de merken van de winnende dieren niet zijn geregistreerd!

Subsidie
PR activiteiten van plaatselijke verenigingen, speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland, zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

Subsidie wordt gegeven voor gedeeltelijke dekking van bepaalde ontwikkelingskosten van speciaalclubs, verenigingen en bijzondere activiteiten van afdelingen. De kosten waarvoor subsidie wordt gegeven, moeten verband houden met het ontwikkelen van promotieactiviteiten in de ruimste zin van het woord des KLN. Het dient dus te gaan om het creëren van activiteiten waarmee onze liefhebberij op een positieve wijze aan het grote publiek kenbaar wordt gemaakt.

Het KLN logo dient duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht te worden op of in uw promotiematerialen zoals flyers en banners bijvoorbeeld. Op verzoek kunnen wij u het juiste logo voor drukwerk of banners sturen.

In beginsel komen voor subsidie in aanmerking alle kosten, die direct en indirect verband houden met het ontwikkelen van middelen voor promotie van de liefhebberij. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:

  • Kosten voor de aanmaak van publieksfolders en eenvoudige brochures aangaande de eigen vereniging, de eigen tentoonstelling of een voor het publiek toegankelijke activiteit.
  • Kosten van materiaal om de eigen tentoonstelling beter te presenteren.
  • Kosten verband houdende met de opname in een gemeentegids.
  • Kosten voor het vervaardigen van promotiematerialen voor een eigen stand.
  • Kosten in verband met de inrichting van nieuwe of te verbeteren dierenverblijven op kinderboerderijen of andere voor publiek toegankelijke dierverblijfplaatsen.
  • Kosten verband houdende met nieuw op te zetten voorlichtingsbijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Kosten die verband houden met het maken van een eigen internetsite en homepage door een vereniging indien deze gekoppeld kan worden aan de site van KLN.
Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat de bovenstaande opsomming niet volledig is. Het is een handreiking, er zijn dus zeker nog wel meer zaken waarvoor subsidie verleend kan worden. Belangrijk is echter dat de subsidie in principe niet als doel heeft bestaande activiteiten duurzaam de onderhouden. Tevens wordt geen subsidie verleend voor consumpties, recepties, kilometervergoedingen en/of kosten, die direct bedoeld zijn voor het genoegen van (enkele) personen van de vereniging (bijvoorbeeld een feestavond). Ook worden geen subsidies verleend voor kosten die niet gecontroleerd kunnen worden of die niet duidelijk omschreven zijn bij de aanvraag.

Hoe kan men subsidie aanvragen?
Voor de subsidie moet een volledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden via de KLN-website. Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de te ontwikkelen activiteit of promotiemateriaal.
Verder moeten bij het aanvraagformulier een gedetailleerde begroting en/of offerte(s) worden gevoegd. Uit de begroting moet duidelijk blijken hoe men denkt de activiteit te kunnen financieren.
Op deze begroting en offerte(s) dient het bedrag te worden gebaseerd waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Des te duidelijker bepaald kan worden waaraan de subsidie precies wordt besteed des te groter is de kans dat deze aan u verstrekt kan worden. Verder dient het rekeningnummer van de vereniging te worden vermeld.

Bij wie moet men de subsidie vragen?
Alle aanvragen van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen kunnen moeten ingediend worden via het e-mailadres: pr@kleindierliefhebbers.nl

Door wie wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?
Het bestuur van KLN neemt de beslissing om de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen. De hoogte van de subsidie wordt voor iedere aanvraag afzonderlijk vastgesteld. In de meeste gebruikelijke situaties wordt slechts een gedeelte van de kosten gesubsidieerd. Deze beslissing wordt de subsidieaanvrager schriftelijk medegedeeld. Tegen de beslissing van het bestuur van KLN is geen beroep mogelijk.

Hoe wordt de subsidie betaald?
De subsidie wordt in beginsel achteraf uitbetaald nadat voldoende is aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd.

Hoe wordt de subsidie gecontroleerd?
De besteding van de subsidie blijkt uit de facturen of kwitanties waarvan de subsidieaanvrager een opstelling kan maken en de kopieën hiervan kan bijvoegen. Verder kan een bestuurslid van KLN of een bestuurslid van de afdeling gaan kijken bij de activiteit en hiervan verslag doen aan het KLN-bestuur. Indien bij deze controle en de eventuele daarbij aansluitende navraag blijkt dat er niet correct met de subsidie is omgesprongen dan wordt een eventueel voorschot meteen teruggevorderd en de afrekening gecorrigeerd. Aan eerder toegekende subsidiebedragen mogen geen rechten worden ontleend.

Het streven is om zoveel mogelijk verenigingen, speciaalclubs en afdelingen te stimuleren PR te bedrijven. Eén en ander kan betekenen dat door teveel aanvragen het zogenaamde “subsidieplafond” bereikt kan worden. Er zal dan worden gestreefd het totaal beschikbare subsidiegeld zoveel mogelijk te verdelen over alle aanvragen. Dit kan betekenen dat subsidieverstrekkingen per boekjaar in toekenningbedragen kunnen verschillen. Wij adviseren u daarom subsidieaanvragen voor 2018 tijdig bij ons in te leveren.

Promotiepakketten voor verenigingen en speciaalclubs.
Ook zijn er KLN promotiepakketten beschikbaar. Deze pakketten zijn ter ondersteuning voor verenigingen en tentoonstellingen voor algemene PR activiteiten. Indien u dit op een groot evenement gaat gebruiken zal het pakket nooit en volledig toereikend zijn voor wat betreft de inhoud en de hoeveelheid. De opzet is slechts om algemene ondersteuning te bieden. Aan verenigingen is het om ook zelf PR materialen te ontwikkelen over de eigen vereniging, provincie of tentoonstelling.

Deze promotiepakketten zijn te bestellen via het e-mailadres: h.f.dubbink@outlook.com

Ronald Tiemes, secretaris
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.328
Reacties
8.977
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2013 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top