• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten November 2014


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Veel fouten bij het versturen van vraagprogramma’s en catalogi
Ondanks onze noodkreet in de afgelopen jaren dat vraagprogramma’s en catalogi niet naar het secretariaat van KLN gestuurd moeten worden, krijgen we er elk jaar toch weer een hele partij door verenigingssecretarissen toegestuurd. Zonde van de energie en de postzegels! Waar moeten ze dan wel naar toe? Download van de website van KLN www.kleindierliefhebbers.nl onder Verenigingsinfo en Belangrijke adressen de pdf “Wat moet waar naar toe”. Daar vindt u alle voor de verenigingssecretaris belangrijke adressen. Een korte greep waar wat naartoe moet:

- Vraagprogramma naar Pieter Boskma, de Provinciale afdeling en het FB (Hendrika Adriaans-Bonder);
- Catalogus naar Pieter Boskma;
- Een setje vraagprogramma, catalogus en prijzenformulier naar Betty de Gooijer;
- Tentoonstellingen meld je aan bij de nVWA;
- Bondsprijzen, bondsmedailles en jubileumspeldjes bestellen bij Co Korsuize;
- Papieren keurcontracten, voor zover die nog gebruikt worden, naar Pieter Boskma;
- Dispensatieaanvragen naar Gerrit de Gooijer;
- Merkenregistratieformulieren naar Betty de Gooijer;
- Ringen bestellen via DigiRing (toegang via de KLN site) bij Wilma Smelt;
- Standaards en KLN boeken bestellen bij Pieter Boskma
- Aanmelden opleiding pelsdieren bij de ROC’s
- Aanmelden examens pelsdieren bij Tonnie Oomen;
- Aanmelden opleiding pluimvee e.d. bij Johan Albada;
- Aanmelden examens pluimvee e.d. bij Hendrik Timmer;
- Wijzigingen standaards bij de betreffende standaardcommissies;
- Ledenmutaties en abonnementen op Kleindier Magazine bij Piet Bouw.
In de gedownloade pdf vindt u alle overige adresgegevens. Download wel geregeld een nieuwe pdf, want de adressenlijst verandert geregeld.

Twee Nederlandse topshows gedwongen naar een andere locatie
Twee belangrijke Nederlandse shows waren gedwongen naar een andere locatie uit te zien en dat is wonderwel snel gelukt. Zo verhuist de Noordshow van de vertrouwde locatie in Zuidlaren naar de TT-hallen in Assen en Oneto van de Twenthehallen naar Vliegveld Twente. Vliegveld Twente ondergaat de komende jaren een metamorfose richting amusementenpark, althans dat zijn de plannen en daar pas Oneto ook goed in.
We hopen dat deze verhuizingen net zo succesvol zullen verlopen als indertijd de Championshow en u deze shows blijft koesteren, want ze zijn het zeker waard! Zo’n verhuizing is geen sinecure, ook al denken velen dat. Daarom, beloon ze als altijd met een mooie inzending als antwoord op de enorme inspanning die zij voor onze hobby getroosten.

Tentoonstellingssoftware op de KLN site
Op onze website vindt u onder Tentoonstelling de rubriek TT-software. Daar vindt u een uitleg over welke rol KLN speelt in de ondersteuning van de tentoonstellingsprogramma’s EW-show en FinalTT. Verder vindt u daar wie er deel uitmaken van de Helpdesk zodat u meerdere personen kunt benaderen als u in de problemen zit met uw TT programma.
Zorg wel dat u de laatste versie gebruikt en download ook de updates.
Die van FinalTT kunt u via onze website downloaden en die van EW-show via de website van EW-show.

Professionalisering lobby in Brussel
Door diverse dierenwelzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming en Stichting AAP wordt een zware lobby voor dierenwelzijn ingezet bij de EG. Dat is op zich een goede zaak, alleen deze organisaties overleggen niet met de dierenhouderij-organisaties en bepleiten zaken die onze liefhebberij onnodig in zeer zwaar weer brengen.
Het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) heeft door keihard op vrijwillige basis werkende leden veel bereikt. Het meest markante recentelijke resultaat is het herbezien van de procedure en uitgangspunten voor de positieflijst door onze overheid.
Omdat dit werk in Brussel door een enkele vrijwilliger haast een onmogelijke opgave is, wil het PVH een universitair geschoolde met politieke inslag voor dit werk op jaarbasis gaan inzetten en vraagt daarvoor van de deelnemende verenigingen een bijdrage per lid. Dit werk vraagt een jarenlange inzet met dienovereenkomstige bijdrage van de verenigingen.
Ofschoon het KLN bestuur het belang van zo’n inzet inziet, zijn we na lang wikken en wegen en in overleg met een aantal personen uit onze achterban tot de conclusie gekomen hieraan niet deel te nemen en wel om de volgende reden:
- KLN is een vrijwilligersorganisatie en wij zijn van mening dat die inzet uit onze organisatie moet komen. Wij willen ook als vrijwilligersorganisatie door de overheid als zodanig behandeld blijven worden.
- Wij zijn er niet van overtuigd dat één persoon veel kan uitrichten tegen zo’n vijftien lobbyisten, die door de dierenbeschermingsorganisaties ingezet worden.
- Wij zien geen zekerheid dat de geïnvesteerde gelden zodanig gemanaged worden, dat die bijdragen tot een min of meer maximaal resultaat.
KLN blijft wel lid van het PVH, maar krijgt daar nu wel een wat andere positie, maar gaat bezien hoe zij met KLN leden een positieve bijdrage kan gaan leveren.

Almanak op KLN site
De bekende Almanak staat weer op de website van KLN. Vanaf vorig jaar is de Almanak niet meer in papieren versie beschikbaar. Alleen trof u via Kleindier Magazine een papieren versie aan van het tentoonstellingsrooster. Voor het bestellen van een papieren versie was vorig jaar geen belangstelling, zodat we die mogelijkheid niet meer aanbieden.

EE keurmeesterscongres Hoenders Italië
Op 27 en 28 september vond het EE keurmeesterscongres te Ponzano (Triverso, Italië) plaats, waaraan vier Nederlandse keurmeesters deelnamen (drie van KLN en één van de NBS).
Een vliegreis voor de prijs van treinretourtje van Amsterdam naar Maastricht en een klasse-hotel buiten het touristenseizoen zorgde voor een bijzonder aangename en prijswaardige reis en verblijf. Er waren interessante voordrachten en dierbesprekingen van Italië (Livorno en Valderno), Frankrijk (Cochinkriel en Zijdehoen), België (zeldzame Italiaanse kalkoenen en de drierijige erwtenkam waar veel meer over te vertellen was dan wij dachten), Nederland (Hollands Kuifhoen en de Paua ofwel het Ned. Baardkuif, bijzonder goed voorbereid door Hendrik Timmer) en tenslotte Zwitserland (Ko Shamo). Van enkele voordrachten kon veel opgestoken worden en Hendrik oogstte bijzonder veel succes, gezien het aantal kopieën van zijn voordracht waar om werd gevraagd.
Verder maakte het geheel duidelijk dat de stap om tot één Europese standaard te komen niet zo groot is. We moeten alleen dat stapje durven te nemen. De aanzet tot het Europabreed aannemen van de EE standaards is al in het voorjaar genomen. Alle EE landen hebben zich toen op de algemene ledenvergadering van de Entente daaraan geconformeerd, dus ook Nederland.

KLN ringen ook erkend op tentoonstellingen van de NBvV
Het KLN bestuur heeft prima contacten en goed overleg met het bestuur van de vogelbond, de NBvV. Die contacten zijn duidelijk versterkt sinds de NBvV in 2013 ook lid is geworden van de Entente. Sindsdien trekken we samen op in Europese zaken.
Een ander gevolg is dat we ringen van elkaar accepteren. KLN deed dat al met EE ringen uit alle Ententelanden en ook al van o.a. de NBvV (ringen met de letters NB). De NBvV heeft nu ook besloten om de EE-ringen uit alle Ententelanden te accepteren en met name ook de KLN ringen met de bekende kenmerkende letter H.
Fokkers van kleine siervogels die in het vraagprogramma van de NBvV voorkomen en (ook) lid zijn van de NBvV, hoeven hun dieren nu niet meer specifiek te ringen met NBvV-ringen en mogen ook dieren met een KLN ring insturen.
De inzender moet bij de NBvV een bewijs kunnen overleggen (en daarvan ook een kopie inleveren) dat de KLN-ringen aan hem geleverd zijn door KLN. De pakbon van het KLN Ringenbureau geldt daarvoor als bewijs.
De huidige praktijk bij de NBvV van het moeten overleggen van een registratieverklaring van deze bond komt hiermee te vervallen.

Mededeling uit R.O.C. Zuid
Wegens drukke werkzaamheden heeft Marsja van Dillen helaas haar functie van coördinator in ROC Zuid moeten neerleggen.
Het ROC Zuid en het KLN bestuur bedanken Marsja bijzonder hartelijk voor haar werkzaamheden die zijn in deze functie heeft gedaan.
Als coördinator van ROC Zuid is nu aangesteld:
Anja van Drongelen
Oud-Rhoonsedijk 27A
3176PM Poortugaal
010-5013018
E-mail: anja@fransehangoor.nl
De keurmeestersopleiding in ROC Zuid staat onder leiding van A.G. Oomen, P. Bakker en H van Weelden.
Op elke lesavond wordt per kandidaat bekeken welken rassen de kandidaat voor het examen wil oefenen en die rassen zijn dan ook op de lesavond aanwezig. De dieren worden door de kandidaat gekeurd en besproken met de begeleider.
Per jaar zijn er acht lesavonden en twee proefexamens op een grote tentoonstelling.
De kosten voor deze opleiding zijn € 58,00 per jaar en tevens € 58 euro voor het jaarlijkse theorie/praktijkexamen.
Lesavonden in ROC-Zuid worden gehouden in het clubgebouw NKPV, Veerweg 2 te Nieuw-Lekkerland.
Als u nieuwsgierig bent geworden naar deze opleiding, dan mag u altijd vrijblijvend een kijkje bij het ROC komen nemen. Dat geldt uiteraard ook voor de overige ROC’s. KLN heeft nog altijd nieuwe aanwas nodig bij dit interessante ambt! Ook fokkers mogen deze opleiding volgen om zich verder te bekwamen en hoeven geen examen te doen.
De contactgegevens van de coördinatoren van de ROC’s vind u op de website van KLN (onder Organisatie).

Geri Glastra
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2013 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top