• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten mei 2016


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

Algeheel tentoonstellingsverbod in Hilversum
Met dit krantenbericht werd de GPKV Hilversum geconfronteerd. Een wethouder van de gemeente Hilversum bracht het voorstel in op de Raadsvergadering om geen vergunningen meer te verlenen voor manifestaties en promotie met dieren, m.n. ook geen tentoonstellingen meer.
Snelle actie van de GPKV en KLN met medewerking van Franc Beekmans, Dinant Rohaan en CDA kamerlid Jaco Geurts hebben we het tij nog net kunnen keren. In de raadsvergadering werden de plannen omgebogen naar “geen vergunning voor manifestaties waarbij het dierenwelzijn in gedrang is”.
Met deze ervaring in het achterhoofd, geeft KLN u de volgende raad mee: Blijf als plaatselijke vereniging zeer alert op de bewegingen en plannen in uw gemeente en als die ons aangaan, reageer dan meteen en neem snel contact met ons op.
De GPKV komt hier nog uitgebreid op terug met zeer leerzaam artikel in Kleindier Magazine.

Reserveringen omzetten in DigiKeur
Tussen 1 maart en 1 april moeten in DigiKeur de reserveringen voor keuringen omgezet worden in keurcontracten. Niets nieuws; wat vroeger moest middels het schrijven van de keurcontractjes, het adresseren en naar de brievenbus lopen ging, kan nu met enkele muisklikken. Maar je moet het wel doen! Wij doen een dringend beroep op de keurmeesters, die nu nog steeds hun reserveringen moeten omzetten naar keurcontracten en zich in het vervolg te houden aan de gestelde termijn.

Ook Zwitserse rassen vinden aansluiting bij de NSDH
De Nederlandse Speciaalclub van Duitse Hoenderrassen heeft vele Duitse rassen onder haar “beheer”, zelfs ook diverse niet in Nederland erkende Duitse rassen. De vriendenclub van Appenzellers ziet na wat pogingen geen mogelijkheden om een echte speciaalclub te vormen en brengt daarom haar vier rassen onder bij de NSDH. Het gaat om de Appenzeller spitskuif en kriel alsmede het Appenzeller baardhoen en kriel. De Appenzeller vriendenclub gaat wel voorlopig ook op de oude voet verder (puur als vriendenclub).

Kort verslag van de vergadering van de DtR
Secretaris Geri Glastra stopt op de komende algemene ledenvergadering, zo ook de komende jaren nog enkel bestuursleden. Kandidaten voor posten in het KLN bestuur zijn welkom.
Dhr. B. Beugelsdijk stopt als directeur van de NKP en wordt opgevolgd door dhr. B. Crezee.
Ingekomen stukken: De Tamme Watervogelvereniging beargumenteren dat ganzen en muskuseendenkooien ook op een verhoging geplaatst moeten worden i.p.v. op de grond. Ook vraagt deze speciaalclub wanneer de Nederlandse standaards digitaal uitkomen. De standaards zijn al digitaal beschikbaar, maar het handzaam en tegen kopiëren beveiligd uitgeven is nog een lastige. De kosten zullen overigens niet drastisch omlaag gaan, omdat de dan alleen de drukkosten vervallen en niet de samenstelling, opmaak en het uitbrengen in een gebruikersvriendelijk format.
Ook vraagt de speciaalclub hoe het staat met de modernisering van opleiding keurmeesters. Hier wordt constant aan gewerkt maar ideeën zijn welkom.
De Hollandse Krielenfokkersclub heeft een drietal verenigingsvoorstellen: KLN gaat brainstormen met een grote selecte groep over de toekomst van KLN, een lidmaatschap van KLN ook mogelijk via een speciaalclub en een professional op het gebied van Genetica in de arm te nemen. Voor de professional kan men bij de WUR terecht en bij mevr. Roxanne Baas van de NKV, die genetica heeft gestudeerd.
De brief van de NPKC om de datum van de Diertechnische Raad en Raad van Advies te verschuiven wordt gehonoreerd. Dit wordt dan 25 februari in 2017.
Nieuwe erkenningen: Aan de fokkers van de erkende nieuwe creaties bij de konijnen, kleine knaagdieren, (dwerg)hoenders en de watervogels werden door de betreffende standaardcommissies de erkenningscertificaten uitgereikt.
Evaluatie Noordshow: Het was een prachtige show in een mooie hal waar alle diergroepen bij elkaar zaten. Er zouden minder watervogelfokkers hebben ingestuurd omdat de kooien op de grond stonden, maar dat wordt volgend jaar opgelost.
De infobalie bleek zeer zinvol, vooral voor beginnende fokkers.
Evaluatie Champion Show: Ook een hele mooie show, maar de opening was wat laat en er kon bij de opening wat meer aandacht worden besteed aan de jeugd.
De ExCie pelsdieren vraagt of de CS naar de zondag gaat i.v.m. de keurmeesterexamens. In 2017 zal de show zeker niet op zondag zijn.
Het KLN bestuur vraagt of er tijdens de opening ook de hoofdereprijzen van KLN uitgereik kunnen worden.
Portefeuillehouder dieraangelegenheden meldt dat er mogelijk het komende showseizoen niet geshowd mag worden, als er de volgende keer weer een uitbraak van R/VHD en stelt voor om een entverklaring te vragen bij grote shows. Dit zou bij eigenlijk bij alle shows moeten gebeuren.
AOC en internationale shows: Er ontstaan vreemde situaties op internationale shows en shows met internationale klasse, als buitenlanders en Nederlanders gelijke rassen en kleuren insturen. Er komt ook een wijzigingsvoorstel van het tentoonstellingsreglement en ook het AOC reglement, zodat de dieren naar keuze van de TT organisatie ook na de erkende klasse ingedeeld kunnen worden.
Beginnersklasse op tentoonstellingen: Dit maakte, zoals bedoeld, een discussie los en zal meegenomen worden in plannen voor het toekomstbeleid van KLN.
Europees tentoonstellen: indelen, keuren, prijzensysteem en TT-software: Als we in 2027 een Europese tentoonstelling willen organiseren, zullen we er nu mee moeten beginnen om niet op zoveel punten te blunderen als in Metz. Het TT programma behoeft ook nog de nodige aanpassingen.
Daar waar er verschillen zijn in de predicaten t.o.v. de Europese, moeten we langzaam maar zeker bijsturen. KLN moet ook nauw gaan samenwerken met de Noordshow en Champion Show.
Secretariaatswisseling StCie Hoenders: Dhr. A. Rijs was al lid van de standaardcommissie hoenders en heeft per 1 maart het secretariaat van Dhr. F. van Oers overgenomen, die nog wel lid blijft van de commissie. Hij geeft ook aan dat de commissie uitkijkt naar jongere intreders.
Aanvragen keurmeesters voor clubshows door speciaalclubs: Ook speciaalclubs van konijnen moeten de keurmeesters voor hun clubshow aanvragen via de TT houdende vereniging. Zelf aanvragen in KLN-DigiKeur is alleen mogelijk als de speciaalclub de tentoonstelling zelf organiseert.
Aanspreekpunt klachten over keuringen: Het KLN bestuur vindt “klachtencommissie” een vervelende naam en ziet meer in bijvoorbeeld functioneringscommissie.
De portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden is het aanspreekpunt en die zal een gesprek aangaan met de betrokkene, gesteund door iemand van de examencommissie of standaardcommissie.
Gewijzigde prijzenschema van KLN: Op de Noordshow en Champion Show zijn fraaie banden door KLN als hoofereprijzen beschikbaar gesteld. Er zijn nu ook per ras kampioensprijzen naar Europees voorbeeld (Nationaal kampioen, Provinciaal kampioen of Raskampioen). Voor alle prijzen zijn ook rozetten voor op de betreffende kooien. Het prijzenschema zal geëvalueerd worden om het voor de showorganisaties wat eenvoudiger te maken, die er nog aan moeten wennen.
Promotiestand op grote shows: De Wyandotteclub wil naast de Noordshow ook op andere grote shows een promotiestand. De club kan met de organisaties contact opnemen. Uit de vergadering melden zich al een paar grote shows aan.
Rooster participatie Speciaalclubs in jaarlijkse bijscholing keurmeesters “veren”: De opleiding hoenderkeurmeesters vestigt er de aandacht op, dat speciaalclubs rekening moeten houden met het beperkte aantal zaterdagen, die keurmeesters ter beschikking hebben voor zogenoemde keurmeestersdagen. Niet iedereen kan elke zaterdag aan zijn of haar hobby besteden. Daarom wil de LOH jaarlijks een of twee rassendagen gaan houden volgens een rooster.
Rondvraag en sluiting: De Nederlandse Hoenderclub vraagt i.v.m. de rasgebonden Europashow van alle Nederlandse rassen in 2017 bij Oneto, hoe we moeten omgaan met de standaard.
Op een rasgebonden Europashow is de Europese regel, dat gekeurd moet worden volgens de Europastandaard.
De organisatie geeft de speciaalclubs van de Nederlandse konijnenrassen in overweging ook aan deze EE show mee te doen.
De DtR is in het vervolg een week eerder, dus op de laatste zaterdag van februari (in 2107 op 25 februari).Geri Glastra, Secretaris

EE-Congres konijnenkeurmeersters 2016 Luxemburg
Van 1 tot 3 april 2016 werd in Munsbach, Luxemburg het jaarlijkse Europese congres en scholing voor konijnenkeurmeersters gehouden. Aan het congres namen 145 keurmeesters deel uit 19 landen. Deelnemers uit Nederland waren Bert Apperlo, Piet van Lune, Henri van Weelden en Gerwin van Westerveld.
Behandeld werden de Lotharinger door Günter Möller (Duitsland), Klein Zilver door Guy Zacharias (Luxemburg) en de Klein Rex door Paul Jentgen (Luxemburg). De rasbesprekingen werden uitvoerig middels PowerPoint-presentaties ondersteund en de levende dieren op een keurtafel via een filmcamera op een groot scherm. De presentaties waren duidelijk, instructief met veel foto’s van dieren. De presentaties van de Luxemburgers werd in het Duits, Frans en Engels gegeven en van de Duitse inleider alleen in het Duits.
Vervolgens werden de drie rassen beoordeeld door groepen van vijf personen uit verschillende landen op enkele posities van de Europastandaard, echter wel verdeeld in meerdere onderdelen. Per onderdeel werden cijfers gegeven. Uit het oogpunt van dierenwelzijn mochten de dieren niet omgedraaid worden. Per groep werd van elk ras één dier beoordeeld. Daarna werden twee dieren per ras plenair besproken en hierbij werd gebruik gemaakt van een filmcamera die duidelijke beelden van de dieren liet zien.
Het congres was uitstekend georganiseerd, verliep geheel volgens de planning en had een ontspannen sfeer. Dit was ook plezierig voor het leggen en onderhouden van onderlinge contacten. Zowel het programmaboek als de algemene informatie werd in het Duits, Frans en Engels gegeven. De congreszaal was zeer geschikt voor de opzet van de scholing. Ook het hotel was prima, evenals het galadiner op 2 april. Het geheel op deze avond werd gecomplementeerd met muziek en show, waarbij ook enige prominente personen een rol kregen.
Het was voor ons een leerzaam en onderhoudend congres, waaraan wij met veel plezier hebben deelgenomen.
Het volgende EE-keurmeestercongres is van 31 maart tot 2 april 2017 in Zeillern, Oostenrijk.Piet van Lune, EE-vertegenwoordiger KLN sectie konijnen.
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Mei 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top