• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten mei 2015


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

Bent u één van de nieuwe keurmeesters?

Elk jaar gaan weer een aantal keurmeesters met “pensioen”, zodat ook weer nieuwe aanwas nodig is om het keurmeesterskorps op peil te houden. Als u dat ambt als een uitdaging ziet, kunt u eens een cursusdag of avond bijwonen om te zien of de lessen u aanspreken.
Niet zelden lopen aspirant keurmeesters al een tijdje met de gedachte te spelen. Kent u van die mensen waarvan u denkt, dat zou best een goede keurmeester kunnen worden, maak hen dan dat complimentje en vraag of ze zich willen aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld bij de secretaris van de examencommissie. Voor pelsdieren kunnen kandidaten zich opgeven bij Tonnie Oomen (agoomen1947@hetnet.nl ) en voor pluimvee bij Hendrik Timmer (hltimmer@home.nl ) of bij opleidingen Johan Albada (Johan@albada.eu ). Bent u deze informatie kwijt, dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van KLN.

Cursusdag beginnende hoenderfokkers was een succes
Deze cursusdag is op 21 maart in Putten gehouden en was qua deelnemersaantal en ambitie een succes. Het doel van de cursus was nieuwe fokkers wegwijs te maken binnen onze organisatie en tentoonstellingswezen en hen tevens de nodige kennis mee te geven om tetoonstellingswaardige dieren te fokken en te brengen. Op de Noordshow volgt nog een praktijkochtend onder leiding van een aantal keurmeesters, waarmee de cursus afgesloten wordt.
Voor de cursisten was het Leerboek Hoenders samengesteld. Dat boek staat digitaal op onze website onder Verenigingsinfo en dan Digitale boeken en kunt u ook downloaden.

Kort verslag van de vergadering met de Diertechnische Raad
De raad kwam op 7 maart 2015 bijeen in Putten. Met name de hoederspeciaalclubs gaven acte de préséance. Nu nog wat meer interesse vanuit het konijnenkamp.
Ik zijn openingswoord vermeldde voorzitter de onderhandelingen met het Pluimveemuseum te Barneveld en dhr. Awe van Wulffte Palthe over de overname van diens bekende collectie. In die onderhandelingen wordt ook de creatie van een vergaderruimte voor speciaalclubs in het museum meegenomen.

Ingekomen stukken:
De Nederlandse hoenderclub pleit er voor om de discussie weer op gang te brengen om, ondanks het onderzoek in 2011 dat adviseerde het te laten zoals het is, toch te trachten de punten en predicaten tussen de haren en veren te harmoniseren.
Henk Kasperts gaf namens de Hollandse Krielenclub een aantal hints om in bredere zin effectiever aan PR te doen en lichtte dat toe met een aantal suggesties. Ondanks de tegenwerpingen dat al veel op dat gebied gedaan wordt, bracht de discussie het besef dat er nog vele terreinen openliggen en dat in feite elk lid van KLN aan PR moet doen, ook al is dat maar op kleine schaal. Vele kleine beetjes maken een grote!
TKV Tiel beschikt over een geweldige facilitaire ruimte voor speciaalclubs.
Het LOP vraagt om de RvA op een andere datum te houden dan de eerste week van maart i.v.m. de de Dag van de Dwerg van de Nederlandse Polen en Kleurdwergenclub waar ook veel keurmeesters bij betrokken zijn. De vergadering gehoord hebbende, moet KLN toch bij de eerste zaterdag van maart blijven, in de hoop de NPKC haar traditie loslaat en ten gunste van de DtR gaat schuiven.

Notulen:
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat bij shows, waar maar weinig AOC dieren ingezonden worden, het niet zinvol is die fysiek in een separate klasse in te delen. In die gevallen kunnen shows de AOC dieren na de kleurslagen van de betreffende rassen indelen.

Nieuwe erkenningen
Er waren tijdens de Bondsshows in de diergroepen konijnen, hoenders/dwerghoenders, cavia’s/KK en sier en watervogels in totaal vijftien nieuwe rassen of kleurslagen erkend. Aan de fokkers die aanwezig konden zijn, werd een KLN-erkenningscertificaat overhandigd. Allen van harte gefeliciteerd!
Bij de hoenders was door enkele inzenders de afgesproken procedures niet gevolgd. De volgende keer zullen de reglementen wel gehandhaafd worden. Dat houdt in dat de speciaalclub uiterlijk 1 maart (of de fokker als er geen speciaalclub voor dat ras is) de erkenning aanmeldt en voor 1 december de aanmelding nogmaals wordt bevestigd.

Evaluatie Bondsshows
Beide shows waren weer prima georganiseerd. De enkele opmerkingen uit de vergadering waren opbouwend en de meeste opmerkingen aan het adres van de Noordshow hadden te maken met gewenningsperikelen op de nieuwe locatie. Door de enorme hal is er behoefte aan een plattegrond van de diergroepen. De verhuizing naar de nieuwe locatie was een meesterstukje van de Noordshow.
Wellicht niet specifiek voor dit agendapunt, maar er wordt dringend aan de TT-organisaties gevraagd om de keurmeesters via DigiKeur af te zeggen, ook bij een TT verbod door de vogelpest. Dan is het ook voor de harenkeurmeesters duidelijk.

Aantal te keuren dieren op een show
De opleidingen konijnenkeurmeesters (LOP) is van mening dat te vaak druk op keurmeesters uitgeoefend wordt om eerder klaar te zijn, met gevolgen voor de kwaliteit. Het LOH stelt voor het aantal te keuren dieren te maximaliseren op 65. Zowel de RvA in oktober als deze DtR wil de verenigingen niet onnodig op kosten jagen en is er daarom geen voorstander van. Zij is het wel met het LOP eens dat de kwaliteit gewaarborgd moet worden. Daarom, als een showorganisatie vroeg klaar wil zijn met keuren, moeten ze eerder beginnen en zelf besluiten de keurmeester minder dieren geven maar ook zorgen voor snelle schrijvers. Ook onervaren keurmeesters minder dieren geven helpt. De bal ligt dus bij de tentoonstellingsorganisaties.
A, B en C hoenderkeurmeesters
Het systeem van alleen gedeeltelijk en volledige bevoegde keurmeesters pakt minder gelukkig uit. Het harmoniseert niet met de konijnenkeurmeesters en in de gezamenlijke reglementen en correspondentie is het ook niet handig, zodat het voorstel komt om de drie bevoegdheden bij de hoenderkeurmeesters in eren te herstellen. Dat zal aan de ALV voorgelegd worden.
Bij en nascholing hoenderkeurmeesters
Bijscholing van keurmeesters, met name bij nieuwe rassen en ook voor A-keurmeesters, zal in de toekomst ook werkelijk gehandhaafd worden. Er wordt nagedacht over de in te zetten middelen.
Om het opleidingen te versterken is een team van experts samengesteld met extra affiniteit voor bepaalde rassen, kleurslagen of groepen daarvan. Verder worden in de toekomst ook speciaalclub betrokken worden bij de opleiding, bij en nascholing.

Richtlijnen voor het houden en transporteren van dieren
Met twee commissies heeft KLN richtlijnen opgesteld voor het houden en transporteren van dieren. Deze richtlijnen zijn opgesteld omdat we wel alles op tentoonstellingen hebben geregeld maar weinig tot niets over het houden en transporteren van dieren. De overheid legt ons dit op. De richtlijnen worden aan de ALV voorgelegd en daarna zullen nog artikelen daarover in Kleindier Magazine verschijnen.

Paren en Koppels (bij oorspronkelijke watervogels en -duiven)
Paren (twee dieren in één kooi met één beoordelingskaart) zijn vaak slecht aan elkaar gewend en verwonden zich. Zo wordt juist het tegenovergestelde bereikt, vechten in plaats van rust. In de vorige Raad van Advies is dit punt ook besproken en daar is het advies gegeven de paren af te schaffen en alleen koppels voor de oorspronkelijk watervogels te handhaven. De Noordshow heeft dit jaar ook alleen nog maar koppels gevraagd.
Bij tomen en trio’s moeten de dieren ook goed aan elkaar gewend zijn. Graag aandacht hiervoor.

Richtlijnen voor tatoeëren met dwergentang
In de richtlijn voor het tatoeëren van konijnen is niets geregeld m.b.t. het tatoeëren met een zogenoemde dwergentang. In de laatste RvA is afgesproken alle konijnen met de term dwerg in de naam, uitgezonderd de Ned. Hangoordwerg, te tatoeëren met de 5 mm dwergentang. Afwijkend getatoeëerde dieren mogen om die reden nooit een DIS krijgen.

Tweede ring bij stamboekhoenders
Bij enkele speciaalclubs worden (ook) hoenders gefokt volgens een stamboek. De dieren worden vergezeld met een stamboekcertificaat en worden naast de reguliere KLN ring ook geringd met een zogenoemde rasnaamring. Het certificaat verliest zijn waarde als de rasnaamring afgeknipt wordt. Het gaat om bijvoorbeeld het Hervehoen (in Limburg Mergellandhoen genoemd). Nu worden deze dieren op een reguliere keuring gediskwalificeerd (DIS). De vergadering is het er over eens dat deze dieren ook kwalificerend gekeurd moeten worden.

KLN logo op beoordelingskaarten
De DtR neemt het advies van de vorige vergadering van de RvA over om het FB logo op de beoordelingskaarten te vervangen door het KLN logo, waarmee meer naamsbekendheid gegeven wordt aan KLN.

AOC en Vrije Klasse
Afgelopen showseizoen was er nogal eens onduidelijkheid over hoe te handelen in deze klassen. Er zal een nadere uitleg in Kleindier Magazine komen.

Vergader en showruimte voor speciaalclubs
TKV Tiel heeft een geheel nieuwe vergaderfaciliteit voor max. 250 personen laten bouwen met veel ruimte en dito kooien voor een fokkersdag.
De zaalhuur is €150,00 per dag (op zaterdag tot 17.00 uur i.v.m. de avond bingo). Een lunch kost €10,00 p.p.
Er is een geluidsinstallaties aanwezig en er is tevens een podium mogelijk van 25 m2.
In de zaalhuur zijn tot 200 kooien inbegrepen. Meer kooien kosten €1,00 per kooi.
Nelis Zaaijer, T: 06 20164562, E: nelis.zaaijer@live.nl

Kleintiernews.de
De naam van dit kopje is het URL van een digitaal Duits konijnentijdschrift dat in oktober alleen nog analoog uitgegeven wordt. Daarbij zijn twee zaken bijzonder. Als eerste dat in deze tijd een digitaal blad alsnog overgaat naar een papieren versie naast de al bestaande in Duitsland.
Verder is bijzonder dat het aprilnummer behoorlijk internationaal gericht is. Zo is de Nederlandse Deilenaar als konijn van het jaar gekozen en wordt zeer uitgebreid verslag gedaan van de 13e Dag van de Dwerg van de NPKC op 7 maart in de mooie nieuwe hal in Tiel. De soms kleine foto’s kunt u eenvoudig vergroten door er even op te klikken. Dat gaat straks in een analoog blad helaas niet meer. Echt een nummer om even over de grens te spieken!

Wat kunnen KLN en haar verenigingen doen voor de pure liefhebbers?
Het potentieel van pure liefhebbers is in Nederland tientallen malen groter dan ons eigen ledental.
De gezamenlijke PR commissie probeert al jaren ook deze liefhebbers bij onze liefhebberij te betrekken. Dat lukt wel maar ze haken heel vaak gauw weer af, omdat zowel KLN als de plaatselijke verenigingen te weinig voor dit soort nieuwe leden doet. De meeste verenigingen hebben geen aandacht voor andere zaken als fokken, tentoonstellen en het behouden van cultureel erfgoed. Daar zijn de pure liefhebbers niet zo in geïnteresseerd, en haken weer af.
Om een klimaat voor de liefhebbers te creëren zoeken we naar mogelijkheden om die liefhebbers wel te binden. Diverse zaken hebben we al. Zo kunnen ze bij ons mooie dieren kopen, de dieren laten enten en diertechnische adviezen vragen. En willen ze nieterkende rasdieren showen, dan kan dat in de vrije klasse. Wat kunnen we ze nog meer bieden? Wie denkt met ons mee?

Geri Glastra
Secretaris

EE keurmeesterscongres konijnen in Metz
Afgelopen maart hebben Alex Verhelst, Henri van Weelden en Piet van Lune namens KLN het Europese keurmeesterscongres in Metz bezocht. Verder waren nog Bert Apperlo en Erwin Westerveld aanwezig.
Fransen zijn kennelijk nog chauvinistischer dan de Nederlanders. Er werden alleen Franse rassen behandeld. ’s Morgens werden de rassen theoretisch behandeld door de voorzitter van de Franse bond, om daarna vertaald te worden in het Duits. De verstaanbaarheid was echter niet geweldig. Ook de Power-Point-presentatie kwam niet helemaal tot zijn recht doordat de ramen maar gedeeltelijk verduisterd konden worden. Het geheel was moeizaam te volgen en leverde zeer weinig onthoudbare informatie op. ’s Middags werden de rassen beoordeeld door de deelnemers. De nabespreking hiervan was moeilijk te volgen en leverde helaas geen werkbaar resultaat op.
De onderlinge contacten in het vakantiepark met de deelnemers was onderhoudend en plezierig. Ook de sfeer in de Nederlandse groep was bijzonder goed.

Piet van Lune
EE standaardaangelegenheden konijnen
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Mei 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top