• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten maart 2015


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Mooie Championshow 2015
Met de perikelen van de vogelgriep nog vers in het geheugen waren we blij dat ook de Championshow, onze bondsshow voor konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren, samen met de NBS bondsshow, zonder problemen door kon gaan.
Ook deze editie mocht er zijn en je ziet dat het nieuwe bestuur nu haar draai begint te vinden. Dat de opgedane ervaringen nu zijn vruchten beginnen af te werpen was goed te zien.
Het was weer een prachtige show en de wil om de show te bezoeken was ook duidelijk aanwezig. Zo was te zien dat zaterdagmorgen, toen ondanks de verkeershinder door de bijzonder slechte weersomstandigheden, de hal toch bomvol met publiek was. Dat was fijn om te zien, want voor een mooie show met navenante belangstelling heeft de organisatie zich per slot van rekening breed ingezet!

Optimum Avium International
Ook een verrassend mooie show was de internationale vecht-, langstaart- en langkraaihoendershow Optimum Avium Internationaal te Rozendaal op 17 januari jl.
Zomaar uit het niets wist de kersverse organisatie een show voor de dag te toveren met ruim 400 dieren uit een groot deel van Europa. Geweldig! Maar liefst 40 rassen hadden ze onder hun dak, waaronder rassen die je zelden of nooit ziet. Ook bijzonder was de lankraaiwedstrijd, die met maar liefst 48 seconden werd gewonnen door het gelijknamige ras uit Kosovo!
We hopen dat deze vereniging dit initiatief gaat continueren.

Cursus beginnende hoenderfokkers
Beginnende fokkers staan vaak voor een grote opgave om in korte tijd wegwijs te geraken in onze hobby, waardoor ze niet zelden de aansluiting met de ervaren fokkers missen. KLN wil deze fokkers d.m.v. een cursusdag en praktisch terugkomdag een flink stuk op weg helpen.
Volgend op de succesvolle cursus voor beginnende konijnenfokkers, geven we op zaterdag 21 maart 2015 ook een cursus voor beginnende hoenderfokkers. De cursus is alleen toegankelijk voor KLN leden (met een KLN fokkersnummer) en is gratis, evenals het cursusboek in PDF vorm. Voor € 5 kan ook het cursusboek in gedrukte vorm besteld worden. Het belangrijkste deel is echter de cursusdag, waar ook veel praktische zaken aan de orde komen. Op de Noordshow 2016 wordt op zaterdag 9 januari nog een terugkomdag georganiseerd, waarbij de fokkers een instructie bij de kooien van hun eigen ras krijgen van keurmeesters.
Na het volgen van de cursus kennen de cursisten de weg binnen onze hobby en hebben ze de basiskennis om showwaardige dieren te kunnen showen.
Plaats : Putten of Barneveld, deelnemers worden daarover nog nader geïnformeerd.
Datum : 21 maart a.s.
Tijd : 10.00 – ca. 16.00 uur
Kosten : voor KLN leden gratis
Lunch : € 15,00
Geïnteresseerde fokkers kunnen zich opgeven bij Erna Sanders e-mail: erna.sanders@planet.nl , met opgaaf van naam, adres, telefoonnummer, fokkersnummer en of zij het cursusboek in gedrukte vorm willen ontvangen.
Belangstellende hebben zich pas echt opgegeven als de € 15 of € 20 is overgemaakt op rekeningnummer NL27RABO0110245695 (denk om de O van RABO en de 0).

Extra examens Hoenderkeurmeesters
In januari jl. zijn de laatste examen volgens het oude examenreglement afgenomen. Vanaf nu geldt het examen- en opleidingsreglement van juni 2014.
Om B en C keurmeesters, die onder het oude reglement zijn gestart, beter te laten aansluiten bij het nieuwe reglement, wordt een zogenoemd extra examen ingelast. Zij kunnen via dit extra mondelingexamen bevoegdheid verkrijgen voor rassen in groepen, waarbinnen zij al bevoegdheden hebben en kunnen daarmee een flinke stap voorwaarts maken. Dit extra examen zal gehouden worden op 11 april a.s. te Bilthoven. De kosten daarvoor bedragen de halve examenkosten, zijnde € 29,00.

Vogelgriep voorbij?
Op het moment dat deze KLN berichten worden geschreven, lijkt de vogelgriep voorbij te zijn. Ook bij de bedrijfsmatige pluimveehouderijen mogen de dieren weer naar buiten. Jammer dat toen gemeld werd dat alle verboden, behalve de ophokplicht, opgeheven waren, in de media geen onderscheid werd gemaakt voor hobbydieren. Voor die dieren gold toen al geen ophokplicht meer en dat gaf veel verwarring. Ook het hygiëneprotocol dat 20 januari werd afgekondigd, was alleen voor bedrijfsmatig pluimvee bedoeld. Wij hebben daar de overheid op gewezen, zodat ze nu duidelijker in hun berichtgeving zijn.

Gedupeerde tentoonstellingen
Door veel tentoonstellinghoudende verenigingen is nogal wat schade geleden door het afgelasten van shows. KLN gaat bezien hoe hier gedeeltelijk oplossingen voor gevonden kunnen worden. Ook hebben we gezien dat de overeenkomsten die de verenigingen met de eigenaren van de tentoonstellingshallen hebben gesloten, niet toereikend zijn voor dit soort overmacht. Veel verenigingen konden ernstig in de problemen geraken. Daarover gaan we de verenigingen ook voorlichten.
Opvallend blijft dat zowel in Nederland als in Duitsland de besmetting alleen in gesloten stallen heeft plaats gevonden en dat er geen uitbraken waren bij bedrijfsmatige slachtkuikens en de hobbykippen.

Oud-keurmeester Klaas Dijk overleden
Op 23 januari jl. is op een leeftijd van bijna 90 jaar onze oud-hoenderkeurmeester (A) Klaas Dijk overleden.
Klaas was Fries in hart en nieren en zijn rouwkaart was dan ook helemaal in het Fries gesteld. Hij was clubkeurmeester van diverse speciaalclub en ook dat was aan de rouwkaart goed af te leiden.
Een gedenkwaardige oud-keurmeester is van ons heengegaan.

Kort verslag van de extra vergadering van de Raad van Advies
Op zaterdag 7 februari jl. is een extra vergadering van de Raad van Advies ingelast. De reden was dat het KLN bestuur de raad wilde raadplegen over enkele zaken waarover wij op korte termijn besluiten willen nemen en tevens de raad te informeren over een door het bestuur genomen besluit. De datum was zo gekozen omdat veel deelnemers al aanwezig waren voor de bijscholing van gedelegeerden.
Collectie Awe van Wulffte Palthe
Dhr. Palthe heeft in de loop der jaren een unieke collectie boeken, bladen, schilderijen (o.a. van Van Gink) en gebruiksvoorwerpen verzamelt. Zo heeft hij o.a. de volledige collectie Avicultura’s vanaf nummer 1 uit 1886. Ook de vele gebruiksvoorwerpen zijn vaak heel bijzonder. De Nederlandse Kleindierenpublicaties, die o.a. Kleindier Magazine uitgeeft en waarvan KLN 100% aandeelhouder is, hecht er veel waarde aan om de collectie in Nederland bij elkaar te houden en beschikbaar te hebben voor tentoonstellingen en publicaties. Daarom heeft de NKP een constructie geëngageerd waarbij de collectie door het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld wordt aangekocht en waaraan de NKP een klein deel meebetaalt. De overige kosten worden gedekt door een betaling door het Pluimveemuseum en twee schenkingen. De waarde van de collectie is door een deskundig en beëdigd taxateur getaxeerd.
Na het beantwoorden van de nodige vragen van de Raad ontstond er voldoende draagvlak voor het bestuur om met de NKP de contractvorming verder te gaan afronden.
Vergader en tentoonstellingsfaciliteiten in het Pluimveemuseum te Barneveld
Met het pluimveemuseum hebben gesprekken plaatsgevonden binnen het bestek van de nieuwbouw van twee nieuwe expositiehallen (koude hal voor dieren en een geconditioneerd hal voor kunst) tevens een exclusieve ruimte te creëren voor KLN met vergader en fokkersdag-faciliteit voor het KLN bestuur, haar commissies en speciaalclubs. Gedacht moet worden aan een bescheiden omvang voor kleine en middelgrote speciaalclubbijeenkomsten, die dan centraal in Nederland gehouden kunnen worden en waarvoor ook de kooien aanwezig zijn.
Naast de kostenkant voor de realisatie is ook een team voor de exploitatie van essentieel belang.
Lidmaatschap dhr. J Ringnalda
Het bestuur van KLN heeft het lidmaatschap van de heer Ringnalda beëindigd omdat de heer Ringnalda door middel van diverse uitlatingen die bovendien ook in de openbaarheid hebben plaatsgevonden, KLN en haar bestuurders in diskrediet tracht te brengen. Aangezien de heer Ringnalda niet bereid is gebleken om hiermee te stoppen, is het bestuur van KLN van mening dat onder deze omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

Cursus erfelijkheidsleer SZH
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld organiseren een cursus Erfelijkheidsleer.
Wat is erfelijkheid? En hoe werkt populatiegenetica? Wat is een fokprogramma? En hoe fok ik mijn ideale dier?
‘Een dag voor iedereen die zich wil verdiepen in erfelijkheidsleer en fokken van (zeldzame) rassen’
In deze eendaagse cursus krijgt u inzicht in de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan in de fokkerij. Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt u ter introductie en voorbereiding een inleidend document over erfelijkheidsleer, populatie genetica en kwantitatieve genetica. In het eerste deel wordt de theorie behandeld die geldt voor alle diersoorten. In het tweede deel wordt de aandacht specifiek gericht op het fokken van een diersoort in het bijzonder.
Datum: Zaterdag 30 mei: Cursus Erfelijkheidsleer Kip, Varken, Schaap of Geit
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Plaats: Cursuscentrum Barneveld
Kosten: € 95,00
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top