• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten juni 2016


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.238
Reacties
8.964
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2
Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met Arvilap of Novarvilap of gelijkwaardig.
De besturen van onze verenigingen zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd.

Dierenwelzijn en de overheid
Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Wie dieren houdt, moet zich houden aan bepaalde regels in de omgang met deze dieren. Zo zijn er regels voor verzorging, huisvesting en het vervoer van dieren. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn strafbaar. De Rijksoverheid controleert of eigenaren van dieren zich aan de regels voor dierenwelzijn houden.
Op de website van de overheid vindt u veel informatie over welke dieren u mag houden en hoe u ze moet houden.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn

Brief staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer inzake Parksysteem konijnen
Uw Kamer heeft de regering verzocht om groepshuisvesting voor vleeskonijnen en semigroepshuisvesting (parksysteem) voor moederkonijnen in nationale wetgeving op te nemen, op het moment dat uit onderzoek is gebleken dat een goed niveau van de gezondheid van jonge konijnen mogelijk is in het parksysteem (motie van het lid Van Dekken (PvdA), Kamerstuk 28 286, nr. 742).
In 2015 is door mijn ministerie aan WUR opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gezondheid van de konijnen binnen de verschillende parksystemen, die het konijn meer welzijn verschaffen. In parksystemen komen vaker gezondheidsaandoeningen voor en het is nog onduidelijk wat de oorzaak daarvan is. Recentelijk is ook een onderzoek goedgekeurd van LTO, vakgroep Konijnenhouderij en Wageningen UR Livestock Research voor privaat-publieke samenwerking (PPS) binnen de Topsector Agri&Food.
Het onderzoek heeft als doel om de belemmeringen weg te nemen om konijnen integraal in parkhuisvesting te houden met een aanzienlijk verlaagd antibioticagebruik. De PPS bouwt voort op het eerder genoemde onderzoek en geeft inzicht in de economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde van het parksysteem in de konijnenhouderij. Het onderzoek start in 2016 en duurt tot en met 2019.

Kort verslag van de vergadering van de Raad van Advies
De vergadering werd aansluitend aan de vergadering van de Diertechnische Raad gehouden op 5 maart 2016.
Mededelingen: De secretaris dhr. Geri Glastra heeft aangegeven op de komende ALV te willen stoppen. Naar een vervanger wordt nog gezocht.
Dhr. B. Beugelsdijk stopt als directeur van NKP en dhr. Benno Crezee zal hem opvolgen.
Ingekomen stukken: De Hollandse Krielenclub heeft drie voorstellen voor de a.s. ALV ingebracht. 1) Statutenwijziging zodat men ook via een speciaalclub lid kan worden van KLN, 2) Met een grote gemêleerde groep beleidsmatig praten om het dalende aantal leden terug te dringen, 3) Geformaliseerde contacten met wetenschappelijke autoriteiten en/of instellingen.
In het kader van onze hobby interessanter maken voor een groter publiek, is ook een interessante beleidsnota ontvangen over de toekomst van KLN van Johan Albada, Conno Vlaardingerbroek, Martin Braak en Jan Schaareman. Allemaal interessante ideeën, die door het KLN bestuur zeker meegenomen worden.
Ledenverloop: In 2015 is het ledental met 373 gedaald. Dat is 4,9% van ons bestand. Tussen vijf en zes jaar is 50% van de nieuwe leden weer vertrokken. Dan wordt er meteen naar het KLN bestuur gekeken, maar het zijn de plaatselijke verenigingen, die de leden moeten vasthouden door hen een interessant programma te bieden. Als excuus wordt vaak door besturen het abonnement op Kleindier Magazine aangehaald, maar dat geldt niet voor mensen die de stap al hebben genomen om lid te worden.
Financieel: Dit jaar zijn er beduidend minder ringen verkocht. De bankkosten zijn hoger en er zijn ook minder inkomsten door het dalende ledental.
Alle PA’s gebruiken nu de Rabobankrekening met het vierogenprinciepe, waardoor onttrekking van gelden van de PA’s en dus KLN eigenlijk onmogelijk is geworden.
Uiterlijk 15 maart moeten alle begrotingen/verslagen van de PA’s binnen zijn om tijdig het financiële jaarverslag klaar te kunnen hebben voor het jaarboek van KLN. Ook de restant-uitbetaling aan de PA’s gebeurt pas nadat het financiële verslag van de PA’s is ingediend.
Vergoedingen van de afgelaste shows vanwege de HPAI zijn nu uitbetaald. Ook zijn alle gelden betreffende de Europashow uitbetaald.
PR en jeugdzaken: KLN heeft trainingen in het kader van PR aangeboden voor provinciale afdelingen, maar daar was weinig animo voor. Er worden enkele principes uitgelegd, hoe je je als organisatie kunt profileren. Dat moet KLN breed gedaan worden. Dan heeft het pas effect. Waar begin je mee? 1) Initiatief gaan nemen, 2) Draagvlak bij het bestuur krijgen en leden zoeken, 3) Vrijwilligers vragen of zoeken, 4) Taken toebedelen, verwachtingen uitspreken en afspraken maken, 5) Budget vatstellen, 6) Pers uitnodigen, gebruik maken van je netwerk, contacten, pers, scholen en middenstand uitnodigen.
Dierenaangelegenheden: Er is een plan in de maak voor het enten van konijnen tegen RHD(2).
Het ministerie van EZ heeft een nieuwe natuurwet in de maak en KLN heeft daar ook haar mening over gegeven samen met NBvV.
Het ministerie van EZ wilde de uitgifte van ringen voor beschermde diersoorten zelf gaan doen, maar dat hebben KLN, NBvV en Aviornis het ministerie met argumenten sterk afgeraden. Ons advies is overgenomen en wij verkopen nog steeds ook die ringen.
Ringenverkoop: vorig jaar zijn er 20.000 ringen minder verkocht. In februari 2016 zijn er al 10.000 ringen meer verkocht dan vorig jaar februari, dus we rekenen op herstel.
Keurmeestersaangelegenheden: Speerpunten voor de komende jaren zijn: training keurmeesters in omgaan met conflicten, leergroepen LOH en LOP, digitalisering lesboeken (het leerboek van de konijnen is nu digitaal beschikbaar), bij- en nascholing en bevoegdheid, kwaliteit versus kwantiteit.
Statutenwijziging: Als het quorum van 2/3 van de uit te brengen stemmen niet gehaald wordt, moet binnen 2 en 4 weken een nieuwe ALV bijeen geroepen worden. Dan is het quorum van 2/3 niet meer vereist, alleen nog een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Gebleken is echter dat de belangstelling voor die tweede ALV bijzonder gering is. Vandaar dat er een voorstel komt om de termijn te wijzigen in 4 weken tot 4 maanden. Financieringsplan terugloop leden en ondersteuning
Bondsshows: Er is een voorstel ingebracht om de afdracht op het tatoeëren en de ringen weer in te stellen. Deze gelden zouden gebruikt kunnen worden voor ondersteuning van de Bondsshows, als zij door onvoorziene omstandigheden financieel in de problemen komen.
Koppelen abonnement KM aan lidmaatschap KLN: Op de ALV zal het KLN bestuur met een voorstel komen om het abonnement van KM te koppelen aan het lidmaatschap. De contributie en de abonnementskosten worden dan samengetrokken, eventueel verhoogd met de contributieverhoging. . De leden die op dit moment geen KM ontvangen zullen het dan ook niet gaan ontvangen.
Kooimaten 50 x 65: Voor de konijnen kunnen nog afwijkende kooien 50 x 65 x 50 gebruikt worden. Na inventarisatie bij de verenigingen blijken er nog zo’n 200 te zijn en bij AKV zijn nog ca 1000 van die kooien van totaal 9000 kooien. KLN wil hiervan af en naar een standaard kooienmaat van 65x65x65 gaan.
Besloten wordt de kooien 50 x 65 af te schaffen met een overgangsperiode, zodat verenigingen die ze nog hebben, financieel niet voor problemen gesteld worden.

Keurmeester Kees van der Sijs gestopt
Hoender en dwerghoenderkeurmeester Kees van der Sijs meldt ons dat hij met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 zijn keurmeestersloopbaan (B) na 31 jaar heeft beëindigd. Zijn acteruitgaande mobiliteit heeft het uiteindelijk gewonnen van zijn enthousiasme voor het keurmeestersambt, waarbij zijn voorkeur voor de Sebrights haast spreekwoordelijk was. Het KLN bestuur is Kees bijzonder dankbaar voor deze lange keurmeestersloopbaan.

Keurmeester Daan Admiraal gaat stoppen
Per 1-1-2017 gaat hoender en dwerghoenderkeurmeester Daan Admiraal (C) zijn keurmeestersloopbaan bij KLN beëindigen. Zijn gezondheid laat het wat afweten en nu hij sinds een paar jaar A keurmeester bij de sierduiven is, gaat Daan zich daar helemaal op richten.
KLN is hem voor de 32 jaar keurmeesterschap bij KLN bijzonder dankbaar en wij wensen hem uiteraard veel plezier bij het keuren van sierduiven, ook een schone taak.

Geri Glastra
Secretaris

Beleef landleven dagen: attentie speciaalclubs van Nederlandse rassen!
Op 9, 10 en 11 september a.s. is het weer zo ver: de Beleef Landleven Dagen in het Openluchtmuseum te Arnhem. Met als bonus attractie op zondag de “Dag van het Levend Erfgoed”. Ook dit jaar willen we het grote succes van vorig jaar evenaren.
Vandaar deze oproep aan alle speciaalclubs van Nederlandse rassen; schrijft u de datum in uw agenda en doe mee op dit grote evenement waar we onze dieren volop in de etalage kunnen zetten voor een groot en enthousiast publiek!
Gezien de behoefte van het grote publiek aan informatie over onze dieren en dit wordt ook door de organisatie nadrukkelijk aangeraden, hopen we dat u bereid bent om alle drie de dagen aanwezig te zijn om uw rassenstand te bemannen.
De carrousel van de NHC zal er ook weer staan en krijgt zelfs een prominente plek op de dierenweide.
Dit jaar wordt u verzocht om uw deelnameformulier te downloaden via de website van Landleven. Graag ingevuld weer retour organisatie. U leest op de website wat u moet doen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de PR portefeuillehouder: Rolinka Snijders.
pr@kleindierliefhebbers.nl

Voor meer informatie kijkt u eens op www.landleven.nl
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.238
Reacties
8.964
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Juni 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top