• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten Juni 2014


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.338
Reacties
8.978
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Vergadering van de Raad van Advies
Op 1 maart j.l. vergaderde het KLN bestuur met de besturen van de provinciale afdelingen en de KLN commissies. Bijna alle provincies en commissies waren present. Belangrijke vergaderpunten waren de bestuursvoorstellen van organisatorisch aard voor de a.s. algemene ledenvergadering.

Opening
Voorzitter Jasper Smelt opende de vergadering met de mededeling dat dhr. Kamp zich bij het KLN bestuur beklaagd heeft omdat het KLN bestuur hem niet geïnformeerd heeft over het ALV besluit om met hem in onderhandeling te kunnen gaan. Hij zou de KLN organisatie daar wel eens over informeren. Het is dhr. Kamps echter genoegzaam bekend dat het KLN bestuur alleen met hem communiceert via onze juridisch adviseur notaris Endendijk. Dhr. Endendijk heeft dhr. Kamps telefonisch in kennis gesteld over wat de door hem te nemen stappen zijn en die van KLN. Dhr. Kamps was aan zet. Er is vervolgens inhoudelijk geen enkele actie meer door dhr. Kamps ondernomen. In goed overleg met de Raad is daarom besloten de onderhandeling over de onttrokken gelden van de NKB niet meer voort te zetten en te bezien hoe e.e.a. nog juridisch afgesloten kan worden.
Het KLN bestuur heeft in aanloop naar de Europashow in 2027 in Nederland al een paar mogelijke locaties onder de loep genomen. Zowel de Evenementenhal in Hardenberg als de Ahoy hal te Rotterdam zijn bezocht en zijn nog in optie. Ook andere locaties worden onderzocht.
KLN gaat meer investeren in PR via de provinciale afdelingen om zo ook de plaatselijke verenigingen in deze te ondersteunen. Die laatste zijn de directe en dus belangrijkste schakel met de leden.
De eigenaar van het tentoonstellingsprogramma FinalTT (Huub van Helderen) heeft aangegeven te stoppen met het programma. Om de verenigingen die gebruik maken van dit programma niet in de kou te laten, wil KLN het programma blijven ondersteunen. Hiervoor wordt een commissie ICT gevormd. Deze commissie gaat ook het TT-programma EW-show van Evert v.d. Waerdt ondersteunen om zo ook daarvoor de basis te verbreden.
Het nieuwe ringenprogramma is in bedrijf en over het algemeen gaat dit goed. De klanteninterface is klaar en betalen via iDeal is een belangrijke stap voorwaarts ter vervanging van automatische incasso.
Wie niet via iDeal kan betalen, moet ringen bestellen via de ringencommissaris. Voor € 2,50 meerkosten kan men ook betalen via een gewone bankoverschrijving.

Per 1 maart 2014 moeten door de keurmeesters in KLN-DigiKeur de keurafspraken omgezet worden in keurcontracten.
Op 15 maart is het Europese keurmeestercongres voor de konijnen en cavia’s. De aanmelding daarvoor verloopt boven alle verwachtingen (175 personen uit 17 landen).

Ledenverloop
Dhr. Bouw (Ledenadministratie) gaf een overzicht van het ledenverloop vanaf 2009, dus vanaf het moment dat de NKB en NHDB fuseerde tot KLN. Vanaf 2009 tot heden is het ledenbestand van 9012 leden teruggelopen naar 7888 in maart 2014. We hebben om dit verloop te keren twee belangrijke taken: de bestaande leden beter vasthouden en onze liefhebberij verbreden.
Van de KLN leden heeft 81,5 % een abonnement op Kleindier Magazine. Daarvan betaalt 71% middels automatische incasso en 29 % betaald dus per bankoverschrijving wat ontzettend veel werk betekend voor de ledenadministratie. Dat werk zit voor een groot deel in de herinneringsacties, omdat het voldoen van de rekening nogal eens vergeten wordt.
Op 1 maart moesten nog 405 leden de contributie nog betalen. Dit is 19% en dat is eigenlijk ongehoord als u bedenkt dat ook de ledenadministratie door vrijwilligers gedaan wordt, die ook hun tijd beter voor onze hobby kunnen gebruiken. Stelt u zich eens voor wat dit voor een werk betekend om achter 405 leden aan te gaan! Stap over op incasso of betaal op tijd!

Financieel
Penningmeester Henk de Klein meldde dat de inkomsten conform de begroting lopen. De uitgaven zijn minder dan begroot, waardoor we op een wat mooier positief resultaat zullen uitkomen.
Status fusiebesprekingen KLN – NBS
De eerste gesprekken tussen de fusiecommissies van KLN en NBS zijn goed verlopen, maar de vervolggesprekken gaven een andere wending. De NBS wil het behoud van haar eigen identiteit waarborgen door de organisatie van KLN zodanig te wijzigen, dat de NBS min of meer als geheel in KLN geschoven kan worden met eigen beslisrechten. Verder wil de NBS liever van de PA’s af.
De diertechnische zaken van de diergroepen worden in de huidige KLN organisatie voldoende onderscheiden en dat werkt prima! Ook de PA’s voorzien duidelijk in de behoefte. KLN wil beslist geen federaal model.
Liefhebberlidmaatschap versus lidmaatschap via een speciaalclub van één diergroep of activiteit
Vanwege de grote noodzaak van een liefhebberlidmaatschap en het vermoeden dat deze noodzaak niet goed is overgekomen bij de plaatselijke verenigingen, had KLN het plan opgevat het voorstel opnieuw in de ALV van 2014 te brengen.
Na goed overleg met de Raad is besloten dit nu nog niet te doen en eerst de activiteiten, waarvoor plaatselijke verenigingen niet of nauwelijks zijn ingericht, de mogelijkheid te bieden om ook via de betreffende speciaalclub hun KLN-lidmaatschap te kunnen aanvragen. Het gaat hier om cavia en kleine knagerfokkers die nu vaak al lid zijn via een speciaal daarvoor opgerichte fictieve vereniging. Ook nieuwe activiteiten zoals Konijn-Hop krijgen dan die mogelijkheid.
Het beleid van KLN is en blijft dat de reguliere fokkers lid blijven via de plaatselijke verenigingen.

Prijzenschema
KLN werkt aan een nieuw prijzenschema, waarvoor de basis is ingebracht via de PA Gelderland met als doel het stapelen van prijzen zo veel mogelijk te beperken. Ook KLN heeft de behoefte het huidige prijzensysteem te wijzigen. Het merendeel van de KLN prijzen is een grote hoeveelheid aan geldprijsjes, die bij de fokkers stilletjes via de portemonnee verdwijnen, maar wel het overgrote deel uitmaken van het gemiddelde jaarlijkse KLN-prijzenbudget van ca. € 30.000,00.
Er zal meer aandacht komen voor de winnaars per ras, ook op provinciale en nationale shows. In 2014 maken we daar een aanvang mee en dan hebben we ook meer inzicht in de kosten voor het definitieve prijzenschema voor 2015 en verder.

Rondvraag
De zorg wordt uitgesproken voor de fotokwaliteit in Kleindier Magazine nu de samenwerking met fotograaf Willem Hoekstra is vastgelopen. Dit heeft de volle aandacht van de Nederlandse Kleindierenpublicaties (NKP), de BV van KLN, die Kleindier Magazine uitgeeft.
Verbaast wordt gereageerd over het feit dat in een artikel in Kleindier Magazine wordt verwezen naar een website, waar nare dingen op gezet zijn. Dat wordt meegenomen door de hoofdredacteur.
De PR commissie meldt dat er nieuwe A3 posters gemaakt zijn van konijnen en kippen. Tevens zijn posters gemaakt van de ontwikkeling van een kuiken in het ei gemaakt. Verenigingen kunnen die bestellen bij de PR commissie voor € 2,00 per stuk (excl. verzendkosten).
De Noordshow (NS) wil voorlopig niet ingaan op de verzoeken om de show met één dag te bekorten. Zij hebben die dag hard nodig vanwege de entree-inkomsten.
Tijdens de evaluatie met de Championshow en het KLN bestuur is o.a. besproken de show vast in het vierde weekend van januari te houden zodat de tussentijd tussen de CS en de NS vaak drie weken is. De CS denkt daar serieus over na.
PA Drenthe doet het voorstel om het tatoeëren van konijnen, die zijn geboren in de maanden november t/m december te wijzigen naar het nieuwe jaar. Dat idee wordt in de basis goed ontvangen, maar er zijn ook andere voorstellen inzake de uitwerking. Er zal eerst gekeken worden hoe dat over het algemeen Europees gedaan wordt en zal dan in een bestuursvoorstel voor de ALV uitgewerkt worden.

Standaardwijzigingen
De cavia en kleine knaagdieren standaard (versie 2012) was uitverkocht en is herdrukt. De kwaliteit van de kleurenfoto’s is ook verbeterd. Voor deze versie 2012 is een wijzigingssetje 2014 beschikbaar.
Ook de wijzigingen en aanvullingen in de konijnen en hoenderstandaard zijn verwerkt in wijzigingssetjes.
Zowel de herdrukte cavia en KK standaard als de wijzigingssetjes kunnen besteld worden bij KLN Boeken en Materiaalbeheer, Pieter Boskma. Voor prijzen en verzendkosten, zie website KLN onder Verenigingsinfo.


Persbericht van de Champion Show

De interim voorzitter Aad Stehmann van de Championshow, waar KLN haar bondsshow voor de pelsdieren heeft ondergebracht, draagt na een succesvol interimjaar zijn voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter Robert Meijer uit Roden. Deze kersverse voorzitter was inmiddels al goed ingevoerd in de organisatie van de Championshow. KLN wenst Robert veel succes!

NCD enting alleen uit te voeren door een dierenarts
Wij vernemen af en toe dat verenigingen de NCD sprayentingen zelf uitvoeren, waarbij de handeling niet door een dierenarts uitgevoerd wordt en waarbij de dierenarts de dieren niet gezien of onderzocht heeft.
De officiële spray en oogdruppel entmethode tegen NCD heeft de status "UDD". Dat houdt in dat de enting uitsluitend toegepast mag worden door dierenartsen.
Als dieren op een tentoonstelling of in andere situaties aangetroffen worden, waarvoor de entverplichting geldt en die niet op de juiste wijze tegen NCD zijn geënt, kunnen ze in beslag genomen worden en vernietigd worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De NCD drinkwaterenting mag wel door particulieren uitgevoerd worden, maar kan dan niet gelden als officiële enting.

Tentoonstellingen in Limburg;

De Limburgse verenigingen, in de PA vergadering bijeen, hebben besloten op de KLN site onder de Limburgse activiteiten hun shows met datum te vermelden. Men hoopt zo dubbele tentoonstellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Is dat een idee voor de overige PA’s?
De Limburgse PA is o.a. bijzonder actief op de provinciale pagina op kleindierliefhebbers.nl.

Kip als unieke stabilisator voor een bewegende camera

Even iets heel anders dan bestuurlijke zaken. We kennen allemaal wel de reclame van een bekend automerk, die de stabiele houding van de kop van een kip koppelt aan de stabiele wegligging van zijn auto’s. Leuk gevonden maar niet echt spectaculair en er ligt ook geen werkelijke relatie.
Als je een hele kip beweegt, blijft zijn kop binnen zekere grenzen stabiel op de zelfde plaats. Hoe komt dat?
Tijdens het lopen houdt een kip zijn kop iedere keer op één plaats, terwijl ze haar/zijn lichaam een stap voorwaarts beweegt. De kip kan namelijk geen bewegend beeld tot één beeld verwerken zoals bijvoorbeeld de mens dat kan. Daarom houdt de kip zijn kop tijdens elke pas geometrisch stil om even later de kop snel achter het lichaam aan te bewegen en zo het volgende “plaatje” te schieten. Die “plaatjes” kan de kip wel tot één beeld verwerken.
Veel spectaculairder is de vondst om dat fenomeen echt te vertalen naar een camerastabilisator. Normaal zijn dat ingewikkelde en dure apparaten, terwijl een minicamera, bevestigt op de kop van een kip hetzelfde effect heeft. Kijk maar eens op de volgende YouTube link.
www.youtube.com/watch?v=IX8sP_JMIC8
Volgens het filmpje lijkt het er sterk op, dat ze de proeven met veel respect voor het dier zijn gedaan. We hopen alleen niet dat men de kip hiervoor massaal gaat toepassen.

Geri Glastra
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.338
Reacties
8.978
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top