• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten December 2014


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hoogpathogene vogelgriep
In de drukproeffase was er nog gelegenheid voor een klein berichtje naar aanleiding van de HPAI uitbraken.
Lang hoeft het ook niet te zijn, want de ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het al moeilijk genoeg is, om u via onze website van de juiste actuele informatie te voorzien. Vandaar ons dringende advies: volg de nieuwsberichten in de media (bij voorkeur radio en TV) en kijk geregeld op onze website Kleindierliefhebbers.nl. U vindt daar specifieke informatie over de hobbymatig gehouden dieren. Verder kunt u kijken op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws. u komt dan op Nieuws, maar als u op Documenten en publicaties klik, vindt u vaak aanvullende informatie.

Cursus beginnende hoenderfokkers
Beginnende fokkers staan vaak voor een grote opgave om in korte tijd wegwijs te geraken in onze hobby, waardoor ze niet zelden de aansluiting met de ervaren fokkers missen. KLN wil deze fokkers d.m.v. een cursusdag een flink stuk op weg helpen.
Volgend op de succesvolle cursus voor beginnende konijnenfokkers, geven we op één van de zaterdagen in maart 2015 ook een cursus voor beginnende hoenderfokkers. De cursus is gratis voor KLN leden (met een KLN fokkersnummer), evenals het cursusboek in PDF vorm. Voor € 5 kan ook het cursusboek in gedrukte vorm besteld worden. Het belangrijkste deel is echter de cursusdag, waar ook veel praktische zaken aan de orde komen. Op de Noordshow 2016 wordt nog een terugkomdag georganiseerd, waarbij de fokkers een instructie bij de kooien van hun eigen ras krijgen van keurmeesters.
Na het volgen van de cursus kennen de cursisten de weg binnen onze hobby en hebben ze de basiskennis om showwaardige dieren te kunnen showen.
De deelnemers betalen alleen € 15 voor de gezamenlijke lunch, die overigens niet verplicht is.
Nadere gegevens over de datum e.d. volgen nog, ook via de verenigingssecretarissen.

Veel ongeruste vragen over de nieuwe Wet Dieren
Er bereiken ons de laatste tijd veel ongeruste vragen over de gevolgen van de nieuwe Wet Dieren die 1 juli jl. is ingegaan. De vragen ontstaan voornamelijk door het lezen van berichten van andere dieren(beschermende)organisaties die hun eigen uitleg aan de nieuwe wet geven. Helaas is ook de voorlichting van de overheid in deze niet altijd even duidelijk. De vragen spitsen zich vooral toe op de volgende twee zaken:
1. Moet ik mij als fokker nu registreren bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)?
Wij zijn nog in overleg met het ministerie hierover. Ons standpunt is: onze fokkers zijn hobbyisten en werken niet bedrijfsmatig. Wij zijn van mening dat er pas sprake is van bedrijfsmatig handelen, indien er sprake is van een onderneming die handelt met als oogmerk geldelijk gewin. Daarom moet je er wel voor oppassen dat je niet als broodfokker aangemerkt kunt worden.
2. Moet op een kleindierenshow altijd een gecertificeerde deskundige aanwezig zijn, die een door de overheid goedgekeurde opleiding heeft gevolgd?
Alle tentoonstellinghoudende verenigingen en organisaties houden zich aan onze tentoonstellingsreglementen en melden zodoende hun show al aan bij de nVWA. Ook contracteert elke show een dierenarts die toezicht houdt op de show. Verder houden keurmeesters en gedelegeerden van KLN (en NBS) toezicht op de dieren en de gang van zaken op een kleindierenshow. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de aanmelding ook bij het RVO moet gebeuren omdat onze kleindierenshows een puur hobbymatig gebeuren is. Een tentoonstelling is in onze optiek pas bedrijfsmatig als tenminste één bedrijfsmatige aanbieder van levende dieren met zijn dieren aanwezig is. Pas dan gelden de algemene regels voor een bedrijfsmatige activiteit (in ons geval de gecertificeerde deskundige).
Als overigens de regeling voor het altijd aanwezig hebben van een gecertificeerde deskundige ook voor ons van kracht zou zijn, gaat dat voor onze diersoorten pas met een overgangsperiode op 1 juli 2020 in.

Hoederkeurmeester Adolf Feringa overleden
Op 8 november j.l. is na een kort maar heftig ziekbed Adolf Feringa overleden. Hij wist dat zijn einde snel naderde en heeft zelf nog alle speciaalclubs, waarvan hij lid was, opgezegd. Dat was Adolf ten voeten uit, pragmatisch en doortastend op zijn doel af. Dat hij die lijn ook in de laatste moeilijk dagen onveranderd heeft doorgezet, dwingt veel respect af.
Adolf was 28 jaar keurmeester, zodat KLN hem veel dank verschuldigd is.

Nieuwe opbergmap voor Hoenderstandaard
Bij diverse keurmeesters is de omslag (ringmap) van de standaard versleten. Diverse keurmeesters hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe opbergmap voor hun Hoenderstandaard. Die zijn vanaf nu verkrijgbaar voor € 5,00 bij de stand van de PR commissie van KLN/NBS op de Noordshow en de Championshow (zolang de voorraad strekt).

Kleurenblindheid
Bij keurmeesters mag in feite kleurenblindheid niet voorkomen, althans zeker geen ernstige.
Door het huldigen van ons standpunt dat een egale kleur boven de juiste kleur prevaleert, ondervang je lichte kleurenblind.
Ook voor fokkers is het handig als ze de kleuren van hun dieren goed kunnen beoordelen.
Kleurenblindheid komt in verschillende mate van ernst voor. Een lichte mate van kleurenblindheid is in het dagelijks leven vaak niet of nauwelijks merkbaar.
Verminderd kleuren zien is erfelijk. Bij mannen komt kleurenblindheid twintig keer vaker voor (± 8%) dan bij vrouwen. Vrouwen kunnen wel draagster zijn. Dat wil zeggen dat ze zelf normaal kleuren onderscheiden, maar de stoornis toch kunnen doorgeven aan hun zonen. De rood-groen stoornissen komen het meeste voor. De mate van gestoord kleurenzien zal in de loop van het leven niet veranderen. Kleurenblindheid is niet te behandelen of te verhelpen.
Op verschillende plaatsen op internet kun je een kleurenblindheidtest doen, zoals op https://huisartsenpuntbennekom.praktijkinfo.nl/modules/zelftests/ben_ik_kleurenblind.php
Ben je niet kleurenblind, dan is het verstandig toch voorzichtig te zijn met pertinente uitspraken over kleuren. Het juist kleuren kunnen beoordelen is ook voor belangrijke mate afhankelijk van het kleurenspectrum van de verlichting.
Een tentoonstellingsvereniging is vaak al blij als ze een betaalbare hal hebben gevonden en nemen dan een matige verlichting min of meer op de koop toe.

Inschrijven op de Bondsshows
Beide bondsshows worden georganiseerd door zogenoemde tentoonstellingsverenigingen. Dat wil zeggen dat het geen gewone verenigingen zijn met verenigingsbijeenkomsten, die hun eigen show organiseren. Het zijn organisaties die met vele vrijwilligers uit diverse omliggende verenigingen deze mooie en grootse shows organiseren.
Beide shows hebben problemen met de hal gehad. De Championshow moest enige jaren geleden naar Nieuwegein verhuizen en nu verhuist de Noordshow naar Assen.
Wij verzoeken u allen vriendelijk deze showorganisaties een hart onder de riem te steken door hen te belonen met veel ingeschreven dieren. Dat is voor hen het grootste compliment voor hun inspanningen.

Promotieplein Noordshow
De Noordshow biedt ook in Assen aan KLN weer de gelegenheid om het zogenoemde Infoplein te organiseren. Als vanouds hebben zich daarvoor al weer vele speciaalclubs opgegeven. De gebruikelijke faciliteiten zoals kramen en tomenkooien worden weer door de Noordshow geregeld. De speciaalclubs kunnen zo hun ras(sen) promoten bij een groot publiek en als ze het slim inrichten, is hun stand ook weer een gezellig ontmoetingspunt voor haar leden.

Nieuwe penningmeester Championshow
Waarnemend penningmeester Evert van de Waerdt van de CS heeft een jaar deze vacante functie op zich genomen. Dit is met veel toewijding en behulpzaamheid gebeurd, want dit kwam op een voor Evert erg moeilijk moment. Kort geleden is voor deze functie Piet Bouw uit Bennekom bereid gevonden en benoemd.
Ringen bestellen voor 2015
Ringen voor 2015 kunnen pas na 1 december 2014 besteld worden. De uitlevering daarvan (dus met het jaartal 2015) start echter pas vanaf 15 januari 2015.
Ringen die voor 1 december 2014 besteld worden, worden nog met het met het jaartal 2014 uitgeleverd, e.e.a. uiteraard voor zover nog leverbaar.

Bedankt!
Binnen de KLN organisatie wordt jaarlijks ontstellend veel werk verzet om onze organisatie draaiende te houden en de leden een mooi jaarprogramma te bieden.
Ongeveer 300 verenigingen organiseren vele clubavonden en zo’n 260 shows van zo’n 100 tot 10.000 dieren. Elf provinciale afdelingen organiseren het nodige op provinciaal niveau en vormen de brug vormen tussen het KLN bestuur en de verenigingen.
Onze PR commissie is op vele plaatsen actief om onze hobby uit te dragen en doet dat vaak ook met praktische voorbeelden.
Vier standaardcommissies zorgen ervoor dat onze standaards up to dat blijven en werken aan de Europese harmonisering.
Twee opleidingscommissies (haren en veren) zorgen voor de opleiding van nieuwe keurmeesters;
Twee examencommissies (haren en veren) controleren of de aspirant of uitbreidende keurmeesters hun lesje goed geleerd hebben.
Het merkenbureau registreerde in het afgelopen jaar 43.000 konijnenmerken en het ringenbureau verkocht 21.700 ringen.
Verder hebben we een bureau Dispensaties, een Facilitair Bureau met 57 gedelegeerden voor advies en controle op tentoonstellingen, een commissie geschillen en juridische zaken, twee Keurmeestersverenigingen (haren en veren), waarbij zo’n kleine 200 keurmeesters zijn aangesloten en tot slot een Management team NKP voor het uitgeven van Kleindier Magazine en Boerenvee met twee redactieteams van respectievelijk zo’n 20 en 10 redactieleden.
Sta er eens even bij stil wat dit een werk betekend! Hoeveel uren gaan daar wel niet inzitten? Daarom alle vrijwilligers ontzettend bedankt!

Beste wensen voor de feestdagen
Als wij begin november de KLN berichten schrijven voor het decembernummer, dan betekend dat ook, dat er haast weer een jaar voorbij is en dat binnenkort de feestdagen er weer aankomen. Dat is een mooi moment om na te denken over wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft en plannen te maken voor het volgende jaar, ook voor onze hobby. Wij hopen dat u met voldoening terugkijkt op 2014 en uw plannen voor de komende jaar in positieve zin zullen slagen.
Het KLN bestuur wenst u bijzonder fijne feestdagen en een goed uiteinde.

Geri Glastra
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2013 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top