• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten augustus 2015


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

Leidraden voor het houden en fokken konijnen en hoenders
In de Algemene Ledenvergadering in juni jl. zijn de Leidraden voor het houden van konijnen en hoenders aangenomen. De opmerkingen die voor en tijdens de ALV werden geuit, zijn verwerkt en de laatste versie van leidraden staan nu op onze website Kleindierliefhebbers.nl onder Organisatie en dan Statuten en reglementen.

In Kleindier Magazine worden regelmatig artikelen gepubliceerd over hoe je dieren moet houden en transporteren, maar een echte regel daarvoor hadden we nog niet. Voor tentoonstellingen is al vele jaren alles tot in de puntjes geregeld via de Tentoonstellingsreglementen, maar voor het houden van de dieren bij de fokker thuis en het transport waren nog geen regels.
We spreken hier bewust van een leidraad, omdat we niet van u verwachten dat u meteen nieuwe hokken en verzendkisten gaat timmeren. Velen zullen al min of meer aan deze leidraden voldoen, maar bouwt u nieuw of is uw huisvesting en verzendmateriaal in negatieve zin erg afwijkend, pak het dan meteen goed aan.
In de nabije toekomst volgen ook leidraden voor cavia’s, kleine knaagdieren en sier en watervogels. We verwachten dat na een jaar of zeven de leidraden via richtlijnen naar reglementen zullen verworden. Het blijven voorlopig levendige documenten, waaraan we mogelijk nog wel eens wat aanpassen.

Veel vragen over de noodzaak om pas uitgekomen kuikens meteen te voeren en te drenken
Zolang we al kunstmatig broeden, gaan we er van uit dat kuikens de eerste dag niet hoeven te eten en te drinken. De kloek gaat immers ook niet de eerste dag met de kuikens van het nest en wacht rustig een dag af tot alle vatbare kuikens uitgekomen, uitgerust en opgedroogd zijn. Geen eten en drinken dus voor de kuikens geurende de eerste dag, werd daarom altijd gedacht. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat de pas uitgekomen kuikens het darmslijm van de kloek opnemen. Dat is eiwit en vetrijk en bevat naast veel belangrijke bacteriën ook het nodige vocht. Hierdoor komt de krop, maag en darmwerking beter op gang en verteert de opgenomen dooierrest ook beter. Pas uitgekomen kuikens zijn uitgeput, maar nemen ook in de broedmachine wat voer en water op als dat beschikbaar is en rusten dan zo’n 10 uur uit om daarna ook weer meteen te drinken en te eten.
Deze onderzoeksresultaten en het feit dat in de professionele broederijen vroeg uitgekomen kuikens wel langer dan een dag in de uitkomstkasten verblijven, heeft de publieke opinie wakker geschud, waardoor de regelgeving hieromtrent in een versnelling is gekomen.

Leerboek konijnen en Leerboek hoenders
De leerboeken die door KLN zijn ontwikkeld voor de cursussen beginnende konijnen en hoenderfokkers staan digitaal op de website van KLN onder Verenigingsinfo en dan Digitale boeken. U kunt deze boeken downloaden en zo u wilt ook uitprinten. Gevorderde fokkers zullen daarin best ook nog wel interessante informatie tegenkomen.

Ideeënboek Piet Kroon
Deze kleindierenliefhebber in hart en nieren heeft veel bestuurlijke ervaring bij het leiden van speciaalclubs en een plaatselijke vereniging. Zijn ideeën daarover heeft hij verzameld in een zogenoemd Ideeënboek. Dit boek is alleen digitaal door KLN uitgegeven en het is de bedoeling dat het een levend document blijft. Dat wil zeggen dat u ideeën, door u zelf of met uw vereniging opgedaan, kunt melden aan het secretariaat van KLN. Via de auteur zullen we die dan ook verwerken in het ideeënboek.
De verschillende onderwerpen zullen de één meer aanspreken dan de ander, en u kunt de ideeën uiteraard ook naar eigen inzicht aanpassen. Belangrijk is dat er vele handvatten in te vinden zijn voor het interessanter en kleurrijker organiseren van activiteiten binnen onze hobby en die zo ook beter uit te dragen.

Tegemoetkoming gedupeerde shows door HPAI
KLN kan de door het tentoonstellingsverbod getroffen verenigingen als gevolg van de HPAI uitbraken in november en december 2014 gedeeltelijk gaan compenseren, zo heeft de ALV besloten.
Alle verenigingen van afgelaste of gesloten shows zijn begin dit jaar al benaderd door Jan Renes voor een eerste inventarisatie van de kosten.
Wij vragen nu de gedupeerde verenigingen een kostenoverzicht te maken van de werkelijk gemaakte kosten en die te staven met nota’s of ander bewijsmateriaal. Verenigingen kunnen het kostenoverzicht met bewijsstukken sturen naar Jan Renes, showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl
Het bedrag waarvoor het KLN bestuur toestemming heeft gekregen van de ALV, zullen wij naar ratio over de gedupeerde verenigingen verdelen.

Gratis abonnement Kleindier Magazine voor jongeren
Jeugdleden (6 t/m 16 jaar) betalen de halve contributie en zijn niet verplicht een abonnement op Kleindier Magazine te nemen. Het volle jaar nadat zij 17 jaar worden, betalen zij de volle contributie met daaraan gekoppeld een abonnement op Kleindier Magazine. Per 1 januari 2016 is dat gewijzigd.
Het volle jaar, nadat jeugden 17 jaar worden en dus senior, betalen zij wel de volle contributie, maar t/m 21 jaar geen abonnement op Kleindier Magazine. KLN leden van 10 t/m 21 jaar, die woonachtig zijn op een adres waar geen andere bondsleden wonen, kunnen (nu al) een gratis abonnement op Kleindier Magazine aanvragen bij de centrale ledenadministratie. Voorwaarde is wel dat zij voor de betaling van hun lidmaatschapskosten gebruik (gaan) maken van betaling via automatische incasso.
KLN wil zo de overgang van Jeugdlid naar seniorlid geleidelijker laten verlopen.

Konijnenmuseum in Dürrhennersdorf (D) geopend
Op 18 april is in Dürrhennersdorf Saksen met medewerking van de ZDRK een interessant konijnenmuseum geopend. Niet direct naast de deur, maar wie tijdens zijn vakantie die kant uitgaat, kan het museum wellicht aandoen. Het museum is geopend van april tot oktober, adres: Hauptstrasse 60, maar u moet zich vooraf wel aanmelden bij Hartmut Ebermann +49 (0)35872-39482 of mailen naar gemeinde@dhd.info.

Nogmaals Hanengekraai
Rond deze tijd hebben we vaak last van extra hanengekraai. Naast de fokhanen zijn de jonge hanen nu ook volop aan het oefenen. Met mooi weer is dat voor de omgeving niet zo prettig, vooral als het sociale leven zich vanwege het aangename weer naar buiten heeft verplaatst. Zorg dan dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft, vandaar nogmaals dit advies.
Hanenkraaien is een natuurlijk geluid en als je je er niet aan ergert en het beschouwd als het geluid wat bij die dieren hoort, wordt het ervaren als een vertrouwd geluid. Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Dierengeluiden worden soms als zeer hinderlijk ervaren en technische geluiden zoals verkeer e.d. niet. De beleving van geluid varieert dus nogal en één klager kan het de pluimveehouder behoorlijk lastig maken. Wat kunnen we in zo’n geval doen? Zonder compleet te willen zijn, volgen hier wat adviezen:
- Toon dat u de klager vanaf het eerste moment serieus neemt. Voorkom ruzie, want als men er zich aan ergert, komt het nooit meer goed.
- Laat zien dat u bereid bent maatregelen te nemen en laat hem weten wat u (allemaal) doet.
- Als u echt pech heeft, woont u in de buurt van een notoire klager. Probeer dan de buurt op uw hand te krijgen. Zo sta je veel sterker als de politie en de Gemeente erbij betrokken wordt.
- Geef regelmatig een doos eieren weg en als u dieren slacht, trakteer dan eens op een malse bout.
- Organiseer met je vereniging jaarlijks een openbare hanenwedstrijd. Zo krijgt het kraaien een hele andere dimensie.
- Zorg dat uw dieren niet stinken, houdt ongedierte weg en beperk vliegen en muggen. Als dat er ook nog eens bijkomt, heeft de klager twee troeven in handen.
Per gemeente wordt er verschillend omgegaan met de regelgeving. Veel gemeenten houden het model-APV aan. Deze verordening moedigt bepaald niet het houden van dieren aan. Gelukkig gaan daar veel gemeenten heel goed mee om.
Wat zijn de geluidsnormen waaraan elke Nederlander zich in het kader van de Wet Milieubeheer moet houden? Als het kortstondig en zeer incidenteel geluid betreft, zijn daar geen beperkingen aan gesteld, bij duurzaam en regelmatig geluid wel. De wet stelt dat aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen het equivalente geluidsniveau (of wel het energetisch gemiddelde over de beschouwde tijdsperiode) in de diverse perioden van een etmaal maximaal mag zijn:
Overdag van 07.00 – 19.00 uur : 50 dB(A)
Avond van 19.00 – 23.00 uur : 45 dB(A)
Nacht van 23.00 – 07.00 uur : 40 dB(A)
Dat is heel weinig en niet zelden is het achtergrondgeluid al hoger. Maar gelukkig neemt het geluidsniveau exponentieel af met de afstand. Echter de afstand tot de gevel van onze buren is in ons dicht bevolkte landje meestal niet zo groot…
Een officieel meetrapport laten maken is vrij kostbaar en houdt meer in dan even met een meter rondlopen. Maar voor diverse smartphones kun je een App van een Sound of dB meter installeren waarmee je een redelijk nauwkeurige indicatieve meting kunt doen.
Wat kun je doen om de geluidsdruk zoveel mogelijk te beperken? Je kunt geluid dempen en isoleren. Dat zijn twee volkomen verschillende begrippen. Geluid dempen doe je in een ruimte door alle wanden en plafond met een zacht en ruw materiaal te bekleden. Je bent dan de galm kwijt.
Geluid isoleren (dus beperken dat het uit de ruimte of gebied treedt) doe je met een zwaar materiaal. Hoe zwaarder en dikker hoe beter de isolatie. Er bestaan bakstenen met (niet doorlopende) gaatjes, die zowel dempen als isoleren.
Echter hokken moeten ook geventileerd worden en dan is de zo zorgvuldig geïsoleerde ruimte geluidtechnisch weer zo lek als een mandje. Daarom moet je via een geluiddemper ventileren. Die zijn te koop maar de toe en afvoer kunnen bijvoorbeeld ook via een toe en afvoerlabyrint van zwaar materiaal plaatsvinden, wat tevens inwendig van een geluiddempende laag wordt voorzien, ook de schotten. Twee geluiddempende schotten om het labyrint te vormen, doen al heel wat. Plaats het labyrinten binnen, want anders straalt het ook weer uit. Eventueel kan aan de binnenzijde ook een geluidarme mechanische ventilator geplaatst worden op het afvoerlabyrint.
Wat kun je doen om de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken?
- Uiteraard houdt je de hanen ’s nachts binnen. Er zijn ook motorbediende schuifjes om er zeker van te zijn dat de dieren gedurende een gewenste periode binnen zitten, ook als u er eens niet bent.
- Kies een ras en een stam die niet zo kraailustig is.
- Selecteer ook op weinig kraailustige fokhanen en ook hennen van zulke hanen.
- Hou er rekening mee dat het schelle kraaien van oorspronkelijke krielen heel doordringend kan zijn.
- Oude(re) hanen kraaien minder dan jonge.
- Als de dieren door de week aan de stilte in tuin gewend zijn, zijn ze heel onrustig als op een mooie dag in het weekend iedereen in de tuin zit en soms luidruchtig is. Daar worden de dieren ook onrustig van en kraaien dan veel. Hou je dieren dan binnen, want ze verpesten op zo’n moment het plezier van de buren die gezellig zitten te barbecueën.
- Plaats een dichte schutting van voldoende hoogte en van ruw zwaar materiaal, zodat de geluidgolven niet direct de tuin en gevel van de buren kunnen aanstralen. Dat scheelt alweer.
- Als niets meer helpt of als de genoemde voorzieningen achteraf erg moeilijk zijn, kunt u misschien de hanen elders onderbrengen.
- Hebt u maar een paar hanen, dan kunt u die ’s avonds ook in een goed geventileerd kistje doen en ze zo ’s nachts in een bijkeuken of schuur zetten. Na een week weten de hanen niet beter.
We hopen dat u met deze informatie nu zelf uw hanenkraaiproblemen kunt oplossen.

Geri Glastra
Secretaris
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Juni 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top