• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten april 2015


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
kln_tr.gif

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 20 juni a.s. in Putten

De Algemene Ledenvergadering van KLN wordt gehouden in De Aker, Fontanusplein 2, 3881BZ te Putten. Aanvang 10.00 uur.
Uitgenodigd worden: de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters, de keurmeestersverenigingen KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en het bestuur van de NBS.
Toegang hebben uitsluitend alle leden van KLN en genodigden door het bestuur.

Stemmen voor Algemene Ledenvergadering via de Provinciale Afdeling
KLN leden (m.u.v. de serviceleden) brengen hun stem uit bij hun plaatselijke vereniging. Leden van verdiensten en ereleden kunnen ook zelf stemmen op de ledenvergadering.
Het verenigingsbestuur overlegt met haar leden over de voorstellen en komen zo tot een gezamenlijke mening van de vereniging. Op de vergadering van de Provinciale Afdeling (PA) kunnen de vereniging gezamenlijk met het provinciaal bestuur de voorstellen nogmaals tegen het licht houden. Het provinciaal bestuur is namelijk via de vergadering van de Raad van Advies meestal goed ingevoerd in de materie en kan zo vragen van de verenigingen beantwoorden of hen van advies dienen. Op die PA vergadering kunnen de verenigingen hun geloofsbrieven (stemformulieren) definitief invullen en afgeven aan het provinciaal bestuur. Deze werkwijze heeft duidelijk de voorkeur van het KLN bestuur en wel om de volgende redenen:
- Op deze wijze wordt goed met de leden gecommuniceerd en de leden worden bij de bestuurlijke zaken betrokken.
- Verenigingsbesturen weten na overleg met hun leden, overige verenigingen en het provinciaal bestuur beter waar ze voor staan en kunnen zo de juiste besluiten nemen. Als ze van de vereniging blanco volmacht krijgen, kunnen ze op de PA vergadering een besluit nemen.
- De provinciale besturen sturen de geloofsbrieven al voor de ALV naar het KLN bestuur, zodat de stemmen al voor de ALV geteld kunnen worden. Stemmen tellen op de ALV is bijzonder intensief want wij tellen de stemmen per vereniging op basis van het aantal leden per 31 maart.
- Ook leden van verdiensten en ereleden verzocht hun persoonlijke stem via de PA uit te brengen.
Alleen op de PA vergadering ingeleverde geloofsbrieven kunnen door de PA vooruitlopend op de ALV opgestuurd worden naar het KLN bestuur. Geloofsbrieven kunnen dus maar op twee manieren ingeleverd worden:
- op de PA vergadering of;
- op de ALV zelf.
Verenigingen, leden van verdiensten en ereleden kunnen hun geloofsbrief niet rechtstreeks opsturen naar het KLN bestuur.
Vroeger moesten de verenigingen op de geloofsbrief hun aantal KLN leden opgeven. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. In ons telsysteem is het aantal leden per vereniging al opgenomen.
Wij roepen de verenigingen met klem op deel te nemen aan de PA vergadering, zodat goed over de onderwerpen wordt gediscussieerd en zo veel mogelijk stemformulieren via die weg naar ons komen.

Publicaties Examencommissies
Op de Noordshow en Championshow zijn weer de nodige keurmeesters geslaagd voor keurmeester of voor uitbreiding van hun bevoegdheid. De examencommissies “haren” en “veren” publiceren daarover uitgebreid op onze website Kleindierliefhebbers.nl. De verenigingssecretarissen kunnen de bijgewerkte keurmeesterslijst uitdraaien via KLN DigiKeur (klik op de keurmeesterspagina op het pdf-symbooltje).

Publicaties Standaardcommissies
Dit jaar zijn bij alle vier de standaardcommissies nieuwe rassen of kleurslagen erkend. De certificaten zijn op de vergadering van de Diertechnische Raad aan de fokkers uitgereikt. Een verslag van de erkenningen vindt u in Kleindier Magazine en op onze website.

Aantal te keuren dieren per keumeester
Op veel shows moet de catalogus nog dezelfde dag beschikbaar zijn voor de opening en wordt er de nodige druk uitgeoefend op de keurmeesters om vroeg klaar te zijn. Het LOP, de zogenoemde leergroep opleiding keurmeesters pelsdieren, is van mening dat het haasten niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de keuring. Zij stelden daarom voor het maximaal aantal te keuren dieren terug te brengen van 80 naar bijvoorbeeld 65.
De Raad van Advies was van mening dat dit de verantwoording is van verenigingen en dit niet in stemming gebracht moet worden op de ALV. De Diertechnische Raad sloot zich daar bij aan.
Toch heeft het LOP hiermee een punt en moet verstandig omgegaan worden met het aantal dieren wat aan een keurmeester ter keuring aangeboden wordt, als men vroeg klaar wil zijn. Dit vraagt bij diverse verenigingen nog de nodige bewustwording. De volgende punten zijn van belang om op tijd klaar te zijn:
- Vroeg beginnen.
- Beginnende keurmeesters minder dieren geven;
- Trage of niet accurate schrijver bij een keurmeester inzetten die niet veel dieren heeft;
- Bij bewerkelijke rassen of kleurslagen, aantal dieren reduceren;
- Idem bij veel verschillende rassen;
- Bij Serama’s max. 60, AOC ook max. 60 en Vrije Klasse max. 40 dieren

Contract met verhuurder tentoonstellingshal
Tijdens de vogelpest uitbraak afgelopen najaar is gebleken dat veel verenigingen goed in de problemen kwamen toen de show niet door kon gaan. Als het mogelijk is, adviseren wij alle showorganisaties de volgende punten in het contract te laten opnemen, e.e.a. zoals ook de Championshow dat heeft bedongen:
1. Huurder hoeft geen borg af te dragen voorafgaand aan het evenement;
2. De TT-organisatie is gerechtigd het evenement te annuleren op het moment dat het Rijk / Overheid een officieel vervoersverbod en/of verzamelverbod oplegt i.v.m. het verspreiding van epidemieën / ziekten.

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving
Wij worden veelvuldig geconfronteerd met bewegingen in de wetgeving en aanscherping van de eisen t.a.v. dierenwelzijn. Dit volgen is een intensieve taak geworden, die er niet meer zomaar bijgedaan kan worden door het bestuur. Wij hebben daarom drie personen bereid gevonden om zitting te nemen in de commissie D&W. Zij oriënteren zich breed op het voornoemde werkgebied en verwerken de informatie tot handreikingen voor het bestuur. De commissie wordt waar dat wenselijk is, tijdelijk bijgestaan de materiedeskundigen.
De commissie heeft geen handhavende taak, maar is wel geïnteresseerd in informatie van u uit contacten van u met de overheid of uit de media e.d.

Geen ringen bestellen via e-mail
Sinds vorig jaar het nieuwe ringenprogramma KLN DigiRing in gebruik is genomen, kunnen alleen nog ringen via dit ringenprogramma besteld worden. U gaat daarvoor naar “Verenigingsinfo” op onze website en logt via “Ringen bestellen” in. De eerste keer moet u uw account aanmaken met uw fokkersnummer en een zelf gekozen wachtwoord.
Heeft niet de mogelijkheid om via internet ringen te bestellen, dan moet u die via uw ringencommissaris bestellen. Alleen zij, die ook die mogelijkheid niet hebben, kunnen via een brief per post ringen bestellen. Zij die e-mail hebben kunnen ook via DigiRing bestellen. Betaling is alleen mogelijk middels iDeal en wie niet kan internetbankieren, betaalt per bankoverschrijving. Voor dat laatste worden extra kosten in rekening gebracht.

Geri Glastra
Secretaris

PR mededelingen
Promotiepakketten: Wij zijn momenteel bezig met het uitzoeken en samenstellen van een geheel nieuw promotiepakket, die afdelingen en verenigingen ter ondersteuning van promotie activiteiten kunnen gebruiken.
Behalve extra Kleindier Magazines en het tweemaandelijkse blad Boerenvee, zullen er ook o.a. folders, pennen en stickers in zitten. U kunt dit pakket nu alvast aanvragen. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen er steeds meer artikelen aan toegevoegd worden, maar tot de zomer zal het nog niet helemaal compleet zijn. We verwachten dat het volledige promotiepakket in juni klaar zal liggen.
U kunt de pakketten bestellen via: pr@kleindierliefhebbers.nl
Netwerken en samenwerken: Het KLN bestuur en het gezamenlijke PR-Team (Let op de nieuwe naam!) heeft 2015 uitgeroepen tot jaar van het netwerken. Dit o.a. om elkaar beter te leren kennen en te weten wat ons bezig houdt en wat we samen kunnen doen om onze vereniging óók voor elkaar nog attractiever te maken.
Vanwege de vorderende leeftijd van de vaste vrijwilligers kunnen we best wel nieuwe mensen erbij gebruiken die enthousiast zijn en samen met ons deze mooie hobby willen uitdragen. Dat kan op allerlei gebieden. Denkt u aan administratieve taken, PR of het ondersteunen van communicatie in brede zin. Bijvoorbeeld onze websites, creëren van nieuw (promotie)materiaal. Ook daar kunnen we meer ‘handen’ gebruiken.
Het is voor het bestuur en de overige vrijwilligers in de diverse commissies lastig nieuwe mensen te vinden. U als lid beoefent uw hobby voornamelijk thuis.
Hoe wij allen beter in contact met elkaar komen en elkaar wederzijds kunnen helpen op allerlei mogelijke terreinen is ons doel; immers vele handen maken ligt werk!

Onder het motto; ‘netwerken doe je zo’ is er een kaartje gedrukt met praktische tips en informatie. U kunt dit kaartje ook bestellen via: pr@kleindierliefhebbers.nl

Rolinka Snijders
PR en Jeugdzaken
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten April 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top